Wcześniejsze rezultaty | WWF Poland

Wcześniejsze rezultaty2015


Poznaj 20 sukcesów, które wydarzyły się dzięki Tobie w 2015 roku.

Twoje zaangażowanie w kampanie i petycje przyczyniło się do wprowadzenia lepszej ochrony bałtyckiego morświna, uratowania Wielkiej Rafy Koralowej, zablokowania budowy delfinarium i wsparcia dalszej ochrony obszarów Natura 2000. Do mazurskich lasów powróciły kolejne rysie, a do Bałtyku zostały wypuszczone uratowane foki. Tygrysy malajskie mogą liczyć na patrol WWF. Zobaczcie, co jeszcze udało nam się dokonać.
 rel=
Tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem „Godzina dla morświna. Bądź moim głosem. Pomóż.
© Dawid Kilon

1. Godzina dla morświna

W marcu wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF wyruszyli wraz z morświnem w wielką podróż po Polsce, w ramach akcji „Godzina dla morświna”.


Morświn jest bałtyckim ssakiem, krytycznie zagrożonym wyginięciem. Dzięki Tobie zebraliśmy ponad 100 tys. podpisów pod petycją, w której apelowaliśmy o wprowadzenie „Programu ochrony morświna”. Udało się! Problem ginących morświnów dostrzegło Ministerstwo Środowiska, które zatwierdziło program ochrony tych ssaków.
 rel=
Bolbometopon muricatum. Wielka Rafa Koralowa, Australia.
© Jürgen Freund / WWF

2. Wielka Rafa Koralowa

Wielka Rafa Koralowa jest jednym z największych cudów natury na świecie, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Dlatego razem z innymi oddziałami WWF na całym świecie domagaliśmy się zapewnienia skutecznej i długotrwałej ochrony rafy. Dzięki Twoim głosom zebraliśmy ponad pół miliona podpisów! Ostatecznie w Australii wprowadzono nowe przepisy, zakazujące pogłębiania torów wodnych w miejscach, gdzie znajduje się Wielka Rafa Koralowa i składowania tego urobku w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
 rel=
Planowane delfinarium w Mszczonowie nie zostało zgłoszone przez inwestora jako centrum delfinoterapii, a jako ośrodek edukacyjny wykorzystujący w swojej działalności żywe okazy zwierząt.
© naturepl.com / Doug Perrine / WWF

3. NIE dla delfinarium

Delfinarium w środku Polski? Taki pomysł próbowano przeforsować w Mszczonowie.


Oficjalnie mówiono, że przetrzymywane w niewoli, w sztucznej wodzie morskiej, delfiny, mają służyć do delfinoterapii. Nie ma jednak żadnych bezsprzecznych dowodów na to, że delfinoterapia jest bardziej skuteczną terapią od innych terapii z użyciem zwierząt. Są natomiast mocne naukowe dowody, które nie pozostawiają wątpliwości – delfiny nie powinny przebywać w delfinariach. Dzięki Twojemu zdecydowanemu sprzeciwowi Ministerstwo Środowiska nie wyraziło zgody na budowę tego ośrodka.
 rel=
Europejska sieć Natura 2000 pomaga chronić najcenniejsze przyrodniczo obszary w Polsce, które nie znalazły się granicach parków narodowych i rezerwatów
© Fred F. Hazelhoff / WWF

4. Nature Alert

W ogólnoeuropejskiej kampanii Nature Alert zwracaliśmy uwagę, jak ważna jest potrzeba ochrony terenów objętych programem Natura 2000.


Zachęcaliśmy Was do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących unijnych przepisów ochrony środowiska. W konsultacjach uczestniczyło ponad pół miliona mieszkańców Europy! Większość opowiedziała się jednoznacznie za tym, aby Komisja Europejska i rządy państw nie dokonywały zmian w prawie na niekorzyść środowiska.
 rel=
Ryś eurazjatycki
© Staffan Widstrand / WWF

5. Rysie w mazurskich lasach

Chroniliśmy rysie nizinne.


W ciągu czterech lat wypuściliśmy na wolność 8 rysi, w tym 2 zwierząt z zastosowaniem metody „born to be free” i 6 dzikich rysi odłowionych w Estonii. Będziemy nadal monitorować sytuację rysi w tym regionie Polski. W lasach północno-wschodniej Polski pozostało tylko około 40 rysi. Zobacz, jak Ty możesz im pomóc >>pomagam.wwf.pl/rys
 rel=
WWF Polska wspiera działania WWF Malezja i pomaga chronić tygrysy malajskie w kompleksie leśnym Belum-Temengor.
© © Vivek R. Sinha / WWF-Canon

6. Ochrona tygrysów przed kłusownikami

Dzięki Twojemu wsparciu prowadzimy liczenie tygrysów malajskich w kompleksie leśnym Belum-Temengor, na północy Malezji.


Oprócz szacowania liczebności – wyniki poznamy w 2016 roku, działalność prowadzą antykłusownicze patrole. Zniszczyliśmy kolejne obozy kłusowników oraz wnyki. Na całym świecie żyje tylko około 3200 tygrysów. Pomóż nam je ratować >> https://pomagam.wwf.pl/tygrys
 rel=
Wybieraj niezagrożone gatunki ryb!
© WWF Polska

7. Rybny poradnik dla każdego

W ramach projektu „Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów” promowaliśmy wybory przyjazne środowisku, dzięki specjalnemu poradnikowi rybnemu WWF  "Jaka ryba na obiad?"


Ambasadorami kampanii byli Olga Bołądź, Magdalena Schejbal i Pascal Brodnicki. Dzięki poradnikowi znacząco wzrosła świadomość konsumentów na temat zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb.
Więcej o naszym rybnym poradniku >> http://ryby.wwf.pl/
 rel=
Trzy foki szare zostały wypuszczone do Bałtyku w Słowińskim Parku Narodowym
© WWF Polska/ Katarzyna Jęczkowska

8. Foki wypuszczone do morza

W ramach projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” uczestniczyliśmy w wypuszczaniu fok do Bałtyku.


W 2015 r. było to aż 9 szczeniąt fok szarych. Trzy z nich urodziły się w helskim Fokarium. Pozostałe znalezione zostały na plażach, części z nich pomógł Błękitny Patrol WWF.
Adoptuj wirtualnie fokę i pomóż je ratować >> https://pomagam.wwf.pl/foka/
 rel=
Finwal w Helu
© Igor Pawlicki

9. Finwal na plaży

Wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF uczestniczyli w zabezpieczeniu plaży w Stegnie, gdzie morze wyrzuciło na łachę martwego wieloryba.


Kolejną częścią działań był udział w sekcji zwłok finwala w Helu. To już drugi udział Patrolu w tak dużej akcji znalezienia przy brzegu dużego walenia.
 rel=
Monitoring czystości nadbałtyckich plaż
© Wojciech Czuchryta

10. Monitorujemy czystość plaż

Błękitny Patrol WWF uczestniczy w Państwowym Monitoringu Środowiska.


Zadaniem wolontariuszy jest przemierzanie odcinków nadbałtyckich plaż i monitorowanie znajdujących się na nich śmieci. Dostarczane przez nas dane dotyczące ilości odpadów są i będą wykorzystywane przez różne instytucje państwowe w zakresie związanym z ochroną środowiska.
 rel=
Wyławianie sieci widm
© Wojciech Czuchryta

11. Wyłowiliśmy sieci widma

To był największy projekt na całym świecie! Wspólnie z rybakami ze 100 rybackich kutrów z całego polskiego wybrzeża wyciągnęliśmy z dna Bałtyku 268 ton zagubionych sieci.


We współpracy z Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb przeprowadziliśmy na Bałtyku 14 000 godzin akcji poszukiwania i wyławiania „sieci widm” — sieci utraconych przez rybaków, najczęściej w efekcie błędów w nawigacji. Zalegają one na dnie lub w toni wodnej i nadal łowią ryby, wpadają w nie także ptaki i ssaki morskie.
 rel=
W dniu 1 lipca 2015 roku odbył się 4. Bałtycki Okrągły Stół, który wpisuje się w cykl spotkań na rzecz szukania rozwiązań problemów środowiskowych Bałtyku. Tym razem tematem wiodącym było powstrzymanie eutrofizacji i zanieczyszczenia Bałtyku związkami azotu i fosforu przez polskich rolników.
© Päivi Rosqvist / WWF-Finland

12. Dbamy o czystszy Bałtyk

Wspólnie z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizowaliśmy IV. Bałtycki Okrągły Stół.


Spotkanie było poświęcone znalezieniu rozwiązań problemów środowiskowych Bałtyku. Tym razem tematem wiodącym było powstrzymanie eutrofizacji i zanieczyszczenia Bałtyku związkami azotu i fosforu przez polskich rolników.
 rel=
Nagroda dla Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego została utworzona sześć lat temu przez bałtyckie fundacje WWF oraz organizacje rolnicze by pokazać zaangażowanie i znaczenie rolników w redukcję spływu biogenów do Bałtyku.
© WWF

13. Rolnik Roku 2015

Po raz kolejny promowaliśmy konkurs na Rolnika Roku 2015 regionu Morza Bałtyckiego.


Liczba uczestników konkursu była dwa razy większa niż w 2014 r. Konkurs promuje rolnictwo przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ograniczenia eutrofizacji.
 rel=
Źrodła energii odnawialnej zabobiegną nadmiernu zanieczyszaniu środowiska.
© Global Warming Images / WWF

14. Odnawialne źródła energii


Do ustawy o odnawialnych źródłach energii została włączona tzw. poprawka prosumencka.


Co to oznacza dla zwykłych konsumentów? Inwestycje w przydomowe instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mają być opłacalne. A Polacy staną się niezależni energetycznie.
 rel=
9 czerwca w trakcie happeningu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zainaugurowany został ruch “Więcej niż energia”
© Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF

15. Ruch „Więcej niż energia”

Razem z Polską Zieloną Siecią, Greenpeace i ClientEarth zapoczątkowaliśmy ruch „Więcej niż energia”.


Do ruchu dołączyło już prawie 40 tysięcy osób i 120 podmiotów — w tym m.in. duże miasta, gminy, instytucje naukowe i biznes. Dzięki ruchowi mamy silną platformę wymiany informacji między partnerami oraz mandat społeczny, by działać na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.
Ty także możesz dołączyć do ruchu „Więcej niż energia” >> http://wiecejnizenergia.pl/
 rel=
Meandrująca Odra
© WWF Polska / Piotr Nieznański

16. Oddaliśmy miejsce Odrze

WWF Polska od ponad 10 lat promuje w Polsce nowe podejście do zarządzania ryzykiem powodziowym.


Chcemy oddać przestrzeń rzekom, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa. Dzięki naszym staraniom odtworzono 600 ha naturalnej retencji dolinowej rzeki Odry, poprzez odsunięcie wałów przeciwpowodziowych od koryta rzeki. To pierwszy w Polsce przykład „oddania rzece jej doliny”.
 rel=
Rzeka Bóbr na wysokości Żagania.
© Wikipedia

17. Rzeka Bóbr bez niepotrzebnej regulacji

Dzięki interwencji WWF Polska, na etapie trwającej już regulacji rzeki Bóbr na wysokości Wojanowa (woj. dolnośląskie) udało się uratować najcenniejszy odcinek skazany na degradację.


Na innych odcinkach wprowadziliśmy do regulacji elementy renaturyzacyjne — bystrza i duże głazy.
 rel=
Wisła
© WWF Polska / Artur Tabor

18. Oceniliśmy stan rzek

Po raz pierwszy w Polsce WWF Polska we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dokonał oceny walorów przyrodniczych wszystkich rzek (łącznie to ponad 140 tys. km!).


Celem tego zadania była identyfikacja wszystkich odcinków rzek i potoków na obszarze całego kraju o najlepiej zachowanej (bliskiej naturalnej) morfologii oraz odcinków cieków przekształconych przez człowieka.
 rel=
Nysa
© WWF Polska

19. Przepławka na Nysie

Dzięki interwencji WWF w Ministerstwie Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska udało się wywalczyć przepławkę dla ryb.


Przepławka powstała w trakcie trwania remontu zapory na zbiorniku Nysa. Dzięki niej trocie wędrowne będą mogły powracać na tarliska.
 rel=
Ryby wędrowne
© WWF Polska/ Kevin Schafer

20. Rzeki bez zapór

Po siedmiu latach starań WWF (wspierało nas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w projekcie Prawa wodnego znalazł się zapis o ustanowieniu nowego rodzaju obszaru chronionego.


Obszar ten obejmuje odcinki rzek będących korytarzami migracyjnymi i tarliskami ryb wędrownych. Przyjęcie tego zapisu ułatwi ochronę tysięcy kilometrów najcenniejszych polskich rzek przed niszczeniem regulacjami, budową zapór i tzw. pracami utrzymaniowymi.
Nowe obszary chronione, w tym parki narodowe i krajobrazowe, lepsze prawo ochrony przyrody, więcej niedźwiedzi i wilków żyjących w naszym kraju – to tylko niektóre z wielu rezultatów działań prowadzonych przez WWF Polska.

2014

 • Uratowaliśmy łosie! Dzięki zaangażowaniu naszych sympatyków, zebraliśmy w koalicji z Niech Żyją! oraz „Łapy precz od łosi!” ponad 54 000 podpisów pod apelem w obronie łosi. W rezultacie Minister Środowiska wstrzymał prace nad nowelizacją rozporządzenia, które miało umożliwić odstrzał łosi. Oznacza to, że w tegorocznym sezonie łowieckim nie będzie można polować na łosie. Minister zapowiedział ogólnopolskie liczenie łosi. Chcielibyśmy, aby liczenie odbyło się zgodnie z rzetelnie opracowaną metodologią. Będziemy monitorować tę sprawę.
 • Wasze wsparcie pomogło także ocalić Wirungę! Dzięki międzynarodowemu apelowi WWF koncerny paliwowe Soco i Total zrezygnowały z prac wydobywczych na terenie najstarszego parku narodowego Afryki, Wirungi. Ponad 750 tysięcy osób podpisało specjalną petycję w obronie tego jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.
 • OCHRONA NIEDŹWIEDZIA:
 • Utworzyliśmy kolejną strefę ochronną wokół gawry niedźwiedzia, mającą na celu zapewnienie mu spokojnego snu zimowego.
 • Dzięki raportowi przygotowanemu przez doktora Wojciecha Śmietanę w ramach projektu „Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat” poznaliśmy wpływ zabudowań i dróg na życie bieszczadzkich niedźwiedzi. Doktor Śmietana zidentyfikował również zagrożenia dla populacji tych drapieżników na podstawie danych z obroży telemetrycznych 7 odłowionych uprzednio osobników. Liczymy, że wnioski sformułowane w raporcie zostaną wykorzystane w obecnie przygotowywanym dla regionu Bieszczadów planie ochrony obszaru Natura 2000 i, że pozostaną cennym źródłem informacji o zwyczajach bieszczadzkich niedźwiedzi co, mamy nadzieję, usprawni ich ochronę.
 • OCHRONA RYSIA:
 • W marcu 2014 roku sprowadziliśmy kolejnego rysia z Estonii i wypuściliśmy go do mazurskich lasów. W zorganizowanym miesiąc później konkursie na imię dla tego rysia, wygrało imię Szelest.
 • W kwietniu 2014 roku 2 rysie wprowadzone zostały do natury metodą „born to be free”. Rysie otrzymały specjalne obroże z nadajnikiem, dzięki którym możemy śledzić ich dalsze losy.
 • W 2014 roku monitorowaliśmy dzięki obrożom telemetrycznym 4 rysie: 3 wypuszczone w 2014 roku i jeden (samica) z 2012 roku. Dzięki temu uzyskaliśmy cenne informacje na temat zachowań rysi: gdzie występują i na co polują. Dowiedzieliśmy się, m.in., że 3 z tych 4 rysi żyją w regionie Puszczy Piskiej, a jeden wywędrował na północ, za granicę. Dzięki telemetrii udało się wykazać przemieszczenie rysi na dużych przestrzeniach. 
 • W 2014 roku został przygotowany raport dotyczący genetyki rysi w regionie reintrodukcji. Raport potwierdził słuszność podjętych działań, np. rozszerzenie puli genetycznej grupy założycielskiej nowej populacji poprzez sprowadzenie rysi z Estonii, jak również zalecił kontynuację stosowania 2 metod, które wykorzystywaliśmy dotychczas w celu ochrony zagrożonych rysi: wild to wild i born to be free. Dodatkowo, dzięki analizie próbek z Puszczy Augustowskiej i Knyszyńskiej oraz  próbek historycznych ze skór odstrzelonych rysi, udało się wykazać migrację rysi między kompleksami leśnymi z Podlasia i Mazurami .
 • W latach 2007-2015, przy użyciu metod born to be free i wild to wild, wprowadziliśmy do natury już 17 rysiów.
 • Rozpoczęliśmy prace nad programem ochrony Korytarza Północnego: Opracowanie Programu Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego jest częścią realizowanego przez nas projektu: „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”. W ramach Programu zaproponowane zostaną kompleksowe działania ochronne koncentrujące się na zachowaniu siedlisk kluczowych dla dyspersji i migracji zwierząt, w szczególności rysi.
 • OCHRONA SIEDLISK SSAKÓW I PTAKÓW MORSKICH:
 • Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce szkolenie z  udzielania pierwszej pomocy zaolejonym ptakom. Dzięki warsztatom, aż 150 osób zdobyło praktyczną wiedzę w zakresie pomocy przyrodzie Bałtyku w przypadku katastrofy ekologicznej wynikającej z wycieku lub rozlewu ropy naftowej.
 • Grupa naszych nadmorskich wolontariuszy, Błękitny Patrol WWF, uratowała kolejne (już ósme) szczenię foki, które przetrwało dzięki udzielonej przez nich pierwszej pomocy.
 • W maju wypuściliśmy 3 szczenięta fok szarych z powrotem do Bałtyku. Wśród nich znalazł się Łebek, odratowany wcześniej przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF. Pozostałe dwie foki, Maszop i Maszoperia, urodziły się w helskim fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Na polskim wybrzeżu zanotowano kolejną rekordową obserwację: w jedynym miejscu i czasie na naszym wybrzeżu odpoczywało 165 fok szarych!
 • OCHRONA MORZA BAŁTYCKIEGO:
 • We wrześniu w Warszawie odbyła się wielka gala finałowa organizowanego przez nas konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2014. Konkurs ma na celu promocję przyjaznych środowisku rozwiązań w rolnictwie, które ograniczają spływ nawozów do wód, a wodami do morza.
 • Podjęliśmy dialog z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na temat morskiego planowania przestrzennego. Podczas zorganizowanego przez nas, wspólnie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, III Bałtyckiego Okrągłego Stołu,  wysocy przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Środowiska zadeklarowali chęć współpracy z WWF w zakresie planowania przestrzennego oraz podjęli dialog na temat pogodzenia konfliktu interesów różnych grup użytkujących morze.
 • Kontynuowaliśmy nasz projekt usuwania sieci widm z Bałtyku poprzez szkolenia prowadzone wśród rybaków szwedzkich i niemieckich. Dzięki temu w Niemczech udało się usunąć kolejne 2 tony sieci. Akcja oczyszczania wód Bałtyku będzie jeszcze prowadzona w Szwecji. W przyszłości mamy nadzieję zaangażować pozostałe państwa nadbałtyckie.
 • Wraz z WWF Niemcy i WWF Dania opracowywaliśmy narzędzia połowowe ograniczające przyłów morświna i ptaków morskich, a jednocześnie wydajne i akceptowane przez rybaków.
 • Wspólnie z naukowcami i administracją opracowywaliśmy plan ograniczający negatywny wpływ odpadów morskich na ekosystem Bałtyku.
 • OCHRONA KLIMATU:
 • W latach 2013-2014 w akcji Godzina dla Ziemi wzięły udział 132 miasta i miejscowości, 9 ministerstw oraz ponad 100 tysięcy osób! Małe działania na rzecz Ziemi mogą stanowić ważny początek znaczących zmian. Wystarczy zacząć segregować odpady, oszczędzać wodę, wybierać rower zamiast samochodu lub gasić światło, gdy wychodzimy z pokoju. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!
 • Opublikowaliśmy raport „Demaskowanie mitów. Obalanie mitów o energii odnawialnej”, obalający najbardziej szkodliwe mity o OZE w Polsce. Raport był przekazany w 380 egzemplarzach do najważniejszych decydentów, w tym urzędników i polityków odpowiedzialnych za ustawę o OZE.
 • Przedstawiciel WWF ds. klimatu wziął czynny udział w pracach Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych i jej podkomisji do opracowania ustawy o OZE. Prace rozpoczęły się głośnym apelem o to, żeby rząd traktował zwykłych Polaków na poważnie i wsparł ich w działaniach na rzecz czystego rozwoju Polski.
 • Razem z Greenpeace, ClientEarth i Polskim Klubem Ekologicznym (Okręg Mazowiecki) złożyliśmy oficjalną skargę do Komisji Europejskiej  przeciwko nadmiernemu wsparciu technologii współspalania w latach 2005-2012, w kwocie przynajmniej 5 miliardów złotych.
 • Wspólnie z innymi członkami Koalicji Klimatycznej, staraliśmy się wspierać rząd w pracach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jeszcze pod koniec 2013 roku wydany został poradnik, jak najlepiej wdrożyć Dyrektywę. Następnie zleciliśmy analizę ekonomiczną obowiązującego systemu wsparcia działań efektywnościowych (tzw. białych certyfikatów). Zorganizowaliśmy okrągły stół z przedstawicielami administracji rządowej, regulatorów, praktyków i profesorów. Dodatkowo, wraz z Koalicją Klimatyczną, wysłaliśmy nasze stanowisko do projektu ustawy.  Nasze działania przyniosły skutek w postaci nowego projektu ustawy, który jest konsultowany między ministerstwami i który zawiera szereg ulepszeń związanych na przykład z ułatwieniem pozyskiwania białych certyfikatów, czy wymuszaniem inwestowania w efektywność zamiast tylko opłacania kar.
 • Wzięliśmy udział w Pikniku z Klimatem 2014, podczas którego przekonywaliśmy Polaków o wyższości oświetlenia LED nad zwykłą żarówką.
 • OCHRONA RZEK:
 • Kontynuowaliśmy nasze wysiłki, aby uratować przyrodę i piękno krajobrazu malowniczej rzeki Bóbr poprzez ograniczenie prac regulacyjnych i tworzenie bystrzy, będących dogodnym siedliskiem dla rozrodu prądolubnych i rzadkich gatunków ryb.
 • Wypracowaliśmy kompromis pomiędzy ochroną przyrody, a zarządzaniem ryzykiem powodziowym na planowanym do regulacji fragmencie Bobru w rejonie Marciszowa.
 • Dzięki staraniom WWF, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został zobowiązany do tego, aby przy okazji modernizacji zapory na rzece Nysie została wykonana przepławka. Dzięki temu po kilkudziesięciu latach przerwy  trocie wędrowne będą mogły popłynąć w górę Nysy na tarło.
 • Po 10 latach naszej pracy udało się rozpocząć realizację pierwszego w Polsce projektu odsunięcia obwałowań od rzeki i oddaniu rzece jej naturalnych terenów zalewowych. Projekt jest realizowany w dolinie rzeki Odry, w rejonie Domaszkowa i Tarchalic. W ramach projektu sfinansowaliśmy dokumentację o wartości 1,2 mln zł i przyczyniliśmy się do harmonijnego połączenia ochrony przed powodzią z ochroną przyrody- Odra odzyska prawie 600 ha bardzo cennych pod względem przyrodniczym terenów, a bezpieczeństwo ludzi zostanie zachowane. Inwestorem całego przedsięwzięcia, o wartości 20 mln zł, jest Dolnośląski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 • Przyczyniliśmy się do realizacji prac terenowych niezbędnych do renaturyzacji zdegradowanego osuszeniem środkowego fragmentu doliny Biebrzy.  W 1992 r. sfinansowaliśmy koncepcję renaturyzacji, a 10 lat później dokumentację techniczną, dzięki której Biebrzański Park Narodowy, czuwający nad projektem,  mógł pozyskać środki z LIFE na renaturyzację.
 • Dzięki naszemu zaangażowaniu w monitorowanie skutków wycieku mazutu do Wisły z elektrowni ENEA Kozienice, ENEA pod nadzorem przyrodników usunęła z Wisły znaczącą część zanieczyszczeń i umieściła znaki ostrzegające wędkarzy przed możliwym skażeniem terenu. Symbolem destruktywnych dla przyrody skutków awarii takich jak wyciek mazutu, stała się Oliwka - pisklę mewy śmieszki które uratowaliśmy. Pisklę szczęśliwie przeszło rehabilitację w Azylu dla Ptaków.
 • Zainicjowane przez nas odtworzenie pięknej tradycji bartnictwa w Polsce zaczyna przekraczać granice naszego kraju. Trzej polscy bartnicy, wyszkoleni dzięki projektowi WWF, wiosną i jesienią tego roku uczyli w Szwajcarii i w Niemczech kilkunastu miłośników pszczół i przyrody jak wykonać barcie i tzw. ule kłodowe. Dzięki temu w tych krajach, po co najmniej 100 latach przerwy, powstały barcie. Po upływie siedmiu lat trwania projektu, mamy w Polsce już ok. 80 barci i uli kodowych.
 • Ekspertyza przedstawicieli WWF została doceniona i wyróżniona. Jeden z  członków WWF został powołany Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a drugi do Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Są to  najważniejsze społeczne ciała doradcze Ministra Środowiska. Jest to wielki zaszczyt i niewątpliwy dowód uznania dla WWF za lata konstruktywnego zaangażowania w ochronę polskiej przyrody.

2013

 • W 2013 roku do populacji rysiów nizinnych dołączyła Luna - w tym sezonie przyszły na świat także 2 rysie, które biorą udział w metodzie „born to be free”. Metoda ta została opracowana przez dr Andrzeja Krzywińskiego z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
 • Rozpoczęliśmy program poprawy sytuacji pokarmowej jeleniowatych w Puszczy Piskiej. Wiosną 2013 roku wysiewaliśmy na śródleśnych polanach lucernę oraz sadziliśmy lubiane przez sarny i jelenie drzewa liściaste - min. dęby, lipy, graby, ale też drzewa owocowe - jabłonie i grusze. We współpracy z leśnikami z obszaru Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodzko-Ramuckich (RDLP Olsztyn) poddano rekultywacji około 60 ha zarośli łozowych i łąk śródleśnych oraz utworzono ponad 40 ha poletek zgryzowych. Uprawy te w przyszłości będą stanowić stołówkę dla zwierząt jeleniowatych.
 • Dbamy o menu bieszczadzkich niedźwiedzi. Odmłodziliśmy aż 3000 drzewek owocowych w Bieszczadach, by wzbogacić dietę bieszczadzkich niedźwiedzi. Ich dieta opiera się w dużej mierze na roślinach, w tym owocach ze starych, opuszczonych sadów. Tyle drzewek łącznie daje sumę 150 ton pokarmu dla niedźwiedzi w okresie jesiennym i zimowym.
 • Chronimy niedźwiedzie gawry. Zlokalizowaliśmy już 2 gawrę w Bieszczadach i doprowadziliśmy do wyznaczenie strefy ochronnej wokół niej. Ochrona gwar jest bardzo ważna, bo w zimowy sen zapadają najczęściej ciężarne samice. To właśnie w gawrze przychodzą na świat młode.
 • Przeciwdziałamy synantropizacji niedźwiedzi. W ramach projektu ochrony niedźwiedzia w polskiej części Karpat rozdaliśmy 50 zestawów pastuchów elektrycznych zabezpieczających górskie pasieki przed wizytami niedźwiedzi. Jeden taki zestaw składa się z elektryzatora, baterii słonecznej, drutów oraz izolatorów, które zapobiegają zbliżaniu się niedźwiedzia w miejsca zamieszkane przez człowieka.
 • Założyliśmy bazę obserwacji niedźwiedzi, obserwacje rejestrowane są przez grupę 30 współpracowników terenowych i mają służyć instytucjom i organizacjom zajmującym się ochroną przyrody w Polsce. Nasi współpracownicy terenowi zapisują informacje zarówno o bezpośrednich spotkaniach z niedźwiedziem, jak i wypatrzonych niedźwiedzich tropach, barłogach lub gawrach, znakowanych przez niedźwiedzie drzewach, śladach żerowania, odchodach lub wyrządzonych przez niedźwiedzie szkodach. Mamy już ponad 100 wpisów o niedźwiedziach żyjących w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Sądeckim i Żywieckim.
 • Wyposażyliśmy piątego niedźwiedzia w obrożę z nadajnikiem GPS. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam poznać zwyczaje bieszczadzkich niedźwiedzi i lepiej chronić te zwierzęta. Oprócz monitoringu za pomocą GPS obserwujemy bieszczadzkie niedźwiedzie za pomocą 12 ukrytych kamer.
 • Chcemy ustrzec niedźwiedzie przed przyzwyczajaniem się do wyjadania resztek pokarmu pozostawionych przez turystów przy górskich szlakach. Dlatego rozstawiliśmy w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Żywieckim 50 koszy na śmieci zabezpieczonych przed wizytami niedźwiedzi.
 • Zwiększyliśmy liczbę wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF z 42 do… 200! Patrolowicze niosą pomoc bałtyckim fokom, morświnom i rzadkim gatunkom ptaków. Latem mieli okazję zaobserwować aż 94 foki na polskim wybrzeżu, pomogli młodej foce obrączkowanej i przyjęli nietypowe zgłoszenie o walu butelkonosym. Od początku swojej działalności Patrolowicze pomogli już 7 młodym fokom znalezionym na plaży.
 • Zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce Bałtycki Okrągły Stół. To wielki krok w kierunku wspólnego działania władz, świata nauki, samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz czystego, zdrowego i żyjącego Bałtyku.
 • Wyłowiliśmy aż 21 ton sieci widm zalegających na dnie Bałtyku i stworzyliśmy internetową mapę miejsc, w których mogą znajdować się sieci. W tej chwili jest na niej zarejestrowanych ponad takich 250 miejsc.
 • Podczas akcji "Wyślij rybę Europosłom" wysłaliście ponad 20 000 własnoręcznie namalowanych ryb i... daliście rybom głos! Dzięki Waszemu wsparciu Parlament Europejski dał zielone światło prośrodowiskowej reformie Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
 • Dzięki Waszemu zaangażowaniu premier Tajlandii zadeklarowała wprowadzenie zakazu handlu kością słoniową! Pod petycją WWF "Ocal słonie" podpisało się aż półtora miliona osób z całego świata, w tym 20 000 Polaków. Takie akcje pokazują, że Wasz głos ma znaczenie!
 

2012

 • W 2012 roku wypuściliśmy w Puszczy Piskiej i w Lasach Napiwodzko-Ramuckich trzy rysie sprowadzone z Estonii. Obserwacje i monitoring za pomocą obroży telemetrycznych GPS umożliwiają WWF śledzenie wędrówek rysi.
 • Rozpoczęliśmy akcję edukacyjną „Nie mów do mnie misiu!”. Od tego, jak się zachowamy na szlaku, zależy los tych wspaniałych zwierząt. Aby edukować turystów wydaliśmy pocztówkowy poradnik „Oto niedźwiedź”. 100 000 bezpłatnych egzemplarzy poradnika rozesłaliśmy do schronisk górskich PTTK-Karpaty oraz placówek pięciu parków narodowych: Bieszczadzkiego, Babiogórskiego, Gorczańskiego, Magurskiego oraz Tatrzańskiego.
 • Rozpoczynamy monitoring niedźwiedzi w Bieszczadach, aby lepiej poznać zwyczaje tych zwierząt, a przez to skuteczniej je chronić. Zainstalowaliśmy w Bieszczadach 12 ukrytych kamer oraz wyposażyliśmy dwa bieszczadzkie niedźwiedzie w obroze telemetryczne.
 • Patrolujemy polskie wybrzeże, a dzięki prowadzonemu przez nas monitoringowi zbieramy dane, pomocne w ochronie fok. W czerwcu 2012 roku we współpracy z helskim fokarium wypuściliśmy do Bałtyku 4 foki. Ich wędrówki można śledzić za pomocą specjalnych nadajników GPS, zakupionych przez WWF Polska, a zainstalowanych w obrożach. Wędrówki fok możemy śledzić na www.ssakibaltyckie.wwf.pl
 • Dbamy o Bałtyk. Działamy na rzecz ograniczenia zjawiska eutrofizacji, i towarzyszącym im zakwitom toksycznych sinic. Kontynuujemy też usuwanie sieci z dna Bałtyku. W 2012 roku planujemy usunąć 14 ton sieci zalegających na dnie przy polskim wybrzeżu.
 • W Godzinie dla Ziemi WWF uczestniczyła rekordowa liczba Polaków! Światło zgasiło ponad 30 000 osób. Do akcji przyłączyło się 47 miast. W ciemnościach pogrążył się nawet nowo otwarty Stadion Narodowy.
 • Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zapytaliśmy Was "Jaka ryba na święta?" i zachęcaliśmy do wybierania ryb i produktów rybnych z certyfikatem MSC lub gatunków, ,które otrzymały zielone światło w poradniku rybnym. Poradnik dostępny jest na stronie: ryby.wwf.pl

 


2011

 • WWF działał na rzecz ochrony wilka i starał się ograniczać sytuacje konfliktowe z wilkiem. Pomogliśmy hodowcom i rolnikom w zabezpieczaniu zwierząt hodowlanych za pomocą specjalnych pastuchów i psów pasterskich. W latach 2009-2011 przekazaliśmy ponad 100 zestawów ogrodzeń rolnikom z północno-wschodniej i południowej Polski. Natomiast hodowcy owiec otrzymali ponad 35 psów pasterskich, które zwiększą bezpieczeństwo zwierząt gospodarskich podczas pobytu na pastwisku.
 • Sprawdziliśmy, dlaczego niedźwiedzie coraz częściej żyją w bezpośrednim sąsiedztwie ludzkich siedzib. Z naszych badań wynika, że przyczyną jest łatwa dostępność pokarmu. Niedźwiedzie zaglądają często do leśnych pasiek i niezabezpieczonych pojemników na śmieci. Dlatego oprócz pastuchów do ochrony uli zachęcamy do stosowania koszów na śmieci trudno dostępnych dla zwierząt. W celu pomocy karpackim pszczelarzom, w latach 2009-2011 WWF zakupił i przekazał 35 zestawów pastuchów elektrycznych, którymi ogrodzone zostały górskie pasieki.
 • Dzięki projektowi reintrodukcji w lasach mazurskich żyje nie mniej niż osiem rysi. Potwierdziły to tropienia tych zwierząt przeprowadzone w 2011 roku w Puszczy Piskiej i Lasach Napiwodzko-Ramuckich.
 • W latach 2009 – 2011 wybudowaliśmy trzy specjalne woliery reintrodukcyjne, dzięki którym wprowadzamy rysie do natury. Wyremontowaliśmy także dwie istniejące już woliery.
 • Usunęliśmy 6 ton sieci rybackich zalegających na dnie Bałtyku. Podczas 24 dni akcji morskich wspólnie z rybakami oczyściliśmy z zalegających sieci dwa wraki statków oraz dno morskie w okolicach Kołobrzegu. Zgubione w morzu sieci nadal łowią ryby, dlatego realizujemy projekt polegający na wyławianiu sieci z dna Bałtyku.
 • Dzięki współpracy ze Stacją Morską w Helu do Bałtyku powróciły kolejne foki szare. Wśród fok wypuszczonych na plaży w Słowińskim Parku Narodowym znalazła się foka znaleziona przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu, osobniki urodzone w helskim fokarium oraz pochodzące z warszawskiego ZOO.
 • Razem ze 134 krajami zgasiliśmy światła podczas Godziny dla Ziemi. W Polsce udział w akcji wzięło ponad 40 miast!


2010

 • Monitorowaliśmy warunki zimowania polskiej populacji niedźwiedzi. Na podstawie monitoringu zostało przygotowane opracowanie dotyczące miejsc gawrowania w Tatrach i Bieszczadach, by móc skutecznie chronić najcenniejsze obszary polskich gór. Zebraliśmy próbki materiału genetycznego, dzięki którym będziemy mogli określić, ile osobników liczy polska populacja oraz jakimi trasami przemieszczają się niedźwiedzie. W latach 2009-2010 przekazaliśmy do analizy blisko 300 próbek.
 • Kontynuujemy reintrodukcję rysi w lasach mazurskich. W 2010 roku po raz pierwszy włączyliśmy do projektu samca rysia pochodzącego z zagranicznej hodowli, przywiezionego z ZOO w Rydze.
 • W czerwcu 2010 wypuściliśmy Bałtyku 7 fok. 4 spośród nich zostały znalezione na plaży przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu. Aby zadbać o ciężarne foki i ich młode, wyposażyliśmy foczy szpitalik w helskim fokarium w specjalny sprzęt medyczny, m.in. w nowoczesne USG.
 • Działaliśmy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt chronionych Konwencja Waszyngtońską, tworząc bazę 30 000 produktów tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Blisko 30% gatunków roślin i zwierząt wykorzystywanych w środkach leczniczych jest wpisane na listę CITES.
 • Wsparliśmy akcję zbierania podpisów pod kampanią „Oddajmy parki narodowi”. Dzięki podpisaniu się ćwierć miliona osób się sejm rozpoczął prace nad nowelizacją Ustawy o Ochronie Przyrody.
 • W akcję Godzina dla Ziemi zaangażowało się aż 60 znanych osób. Razem z tysiącami Polaków światło zgasili: Dorota Wellman, Paweł Małaszyński, Piotr Najsztub, Wojciech Mann, Grażyna Torbicka, Magdalena Różczka, Hubert Urbański, Reni Jusis, Urszula Dudziak oraz Smolik.


2009

 • Stworzyliśmy Błękitny Patrol WWF, zespół 42 wolontariuszy, którzy pomagają fokom i morświnom znalezionym na polskim wybrzeżu. Przygotowaliśmy również specjalny „Błękitny Poradnik”. Dzięki niemu turyści mieli okazję lepiej poznać bałtyckie ssaki, i dowiedzieć się, co zrobić, jeśli znajdą na plaży fokę lub morświna.
 • Prowadziliśmy projekt reintrodukcji rysi w mazurskich lasach. Podczas zimowych tropień zebraliśmy sierść rysi, aby określić liczebność populacji oraz profil genetyczny rysi na terenie reintrodukcji.
 • Rozpoczęliśmy badania genetyczne niedźwiedziżyjących w polskiej części Karpat. Pobraliśmy materiał genetyczny z sierści i odchodów, które zostaną zbadane by ocenić, ile niedźwiedzi żyje w Polsce oraz zbadać, w jaki sposób są ze sobą spokrewnione.
 • Aktywnie współtworzylismy polskie prawo wodne i działaliśmy na rzecz przywrócenia polskim rzekom wymarłych gatunków ryb wędrownych. Efektem naszych wieloletnich starań o stworzenie w Polsce nowoczesnego, pro-przyrodniczego systemu zarządzania wodami jest Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030.
 • Działaliśmy na rzecz zrównoważonego rybołówstwa i ochrony zagrożonych gatunków ryb. WWF przyczynił się do znaczącej poprawy stanu zasobów dorsza bałtyckiego ze stada wschodniego. Dzięki temu w 2009 roku po raz pierwszy od wielu lat kwoty połowowe dla dorsza we wschodniej części Bałtyku zostały podwyższone o 15%.
 • Rozpoczęliśmy projekt ochrony niedźwiedzi żyjących w polskiej części Karpat poprzez ograniczenie konfliktów między pszczelarzami a niedźwiedziami, które odwiedzają leśne pasieki w poszukiwaniu pokarmu.
 • W odpowiedzi na akcję zbierania 100 000 podpisów pod apelem o lepszą ochronę Puszczy Białowieskiej w 2007 roku, Minister Środowiska zadeklarował, że będzie traktować sprawę Puszczy Białowieskiej priorytetowo. Minister ogłosił również nowy projekt Rządu dotyczący powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Po raz drugi symbolicznie zgasiliśmy światło podczas akcji Godzina dla Ziemi. W kampanii uczestniczyło ponad 17 tysięcy Polaków. Na całym świecie światło zgasło aż w 88 krajach, i w 25 strefach czasowych.

 

2008

 • Dzięki kampanii dotyczącej ochrony Doliny Rospudy udało się zmienić decyzję w sprawie budowy obwodnicy Augustowa. WWF już w 2002 roku złożył szereg uwag do projektowanej obwodnicy mającej stanowić część międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, wskazując na potrzebę ominięcia najbardziej cennych obszarów Doliny Rospudy.
 • Koalicji 4 organizacji pozarządowych z udziałem WWF, udało się przekonać polski rząd do objęcia ochroną 8 nowych obszarów w ramach sieci Natura 2000. Bezpośrednią inspiracją dla rządu był przygotowany m.in. przez WWF raport: "Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce - tzw. "Shadow List".
 • Rozpoczęliśmy ochronę niedźwiedzia, rysia i wilka, dużych drapieżników żyjących w Polsce. We współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody przygotowaliśmy listę miejsc, w których dochodzi do konfliktów między człowiekiem a dużymi drapieżnikami na terenie południowo – wschodniej i wschodniej Polski.
 • Zapobiegaliśmy sytuacjom konfliktowym z udziałem wilków. Przekazaliśmy pastuchy elektryczne rolnikom, którzy odnotowali straty spowodowane atakami wilków. Rozdaliśmy też psy pasterskie hodowcom z Bieszczad oraz północno-wschodniej Polski, aby mogli skuteczniej zabezpieczyć zwierzęta.
 • Przeprowadziliśmy inwentaryzację oraz opis miejsc gawrowania niedźwiedzi na terenie Beskidu Niskiego i Beskidu Żywieckiego. Celem przedsięwzięcia było zidentyfikowanie zagrożeń dla zimujących niedźwiedzi.
 • W 2008 roku wypuścilismy na wolność dwa rysie urodzone w specjalnych wolierach. Sfinansowaliśmy dokarmianie sześciu rysi biorących udział w programie reintrodukcji tego gatunku na terenie Puszczy Piskiej.
 • Wydaliśmy poradnik „Jaka ryba na obiad?”, dzięki któremu konsumenci dowiedzieli się, jakie gatunki ryb możemy jeść nie wyrządzając szkody środowisku. Zagrożone gatunki ryb oznaczyliśmy kolorem czerwonym.
 • Tysiące Polaków przyłączyły się do akcji WWF Godzina dla Ziemi i wspólnie z nami zgasiły światło biorąc udział w największej ogólnoświatowej akcji społecznej na świecie.
 • WWF działa na rzecz bezpieczeństwa powodziowego i chroni treny zalewowe nad Odrą. Wspólnie z RZGW we Wrocławiu opracowaliśmy atlas zawierający dane o zasięgach powodzi o różnym prawdopodobieństwie ich wystąpienia na Dolnym Śląsku. W efekcie aż 60% gmin w województwie dolnośląskim uwzględniło w planach zagospodarowania przestrzennego przygotowane przez WWF mapy terenów zalewowych.

 

2007

 • Zebraliśmy ponad 100 000 podpisów pod apelem do Prezydenta i Premiera w sprawie powiększenia parku narodowego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Podpisy przekazaliśmy Kancelarii Prezydenta w grudniu 2007 roku.
 • W wyniku kampanii DETOX, mającej na celu zwiększenie kontroli nad substancjami chemicznymi produkowanymi przez człowieka, udaje nam się przekonać polskich europarlamentarzystów do głosowania za przyjaznym środowisku europejskim prawem REACH. Prawo to nakłada nowe zobowiązania na producentów toksycznych chemikaliów zawartych w produktach codziennego użytku. Nasze starania owocują przyjęciem unijnego prawa.
 • Blisko 9 tysięcy gimnazjalistów wzięło udział w nietypowych zajęciach WWF poświęconych problemowi nielegalnego handlu ginącymi gatunkami zwierząt. Zorganizowaliśmy warsztaty dla policji i prokuratury ze wschodnich rejonów Polski, podczas których szkoliliśmy funkcjonariuszy w rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt chronionych CITES.

 

2006

 • Przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną „Zróbmy dobry klimat”, która - dzięki pomocy i zaangażowaniu pro bono wielu mediów - promuje w całym kraju zwyczaj wyłączania zbędnego światła. Spoty zachęcające do oszczędzania energii były emitowane bezpłatnie m.in. na antenie TVP.
 • Działaliśmy na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, chronionymi przez Konwencję Waszyngtońską. Zorganizowaliśmy pierwszy cykl warsztatów, dzięki którym koordynatorzy ds. CITES z policji i służby celnej uczą się rozpoznawać rzadkie gatunki zwierząt, drewno chronione CITES oraz produkty Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

 

2005

 • Działaliśmy na rzecz pełnego wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. We współpracy z Klubem Gaja i Polską Zieloną Siecią przygotowaliśmy raport dotyczący koniecznych zmian w prawie wodnym, który przekazaliśmy Marszałkowi Sejmu, Ministrowi Środowiska i sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.

 

2004

 • Zrealizowaliśmy kampanię na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu ginącymi gatunkami. Dzięki dużemu zainteresowaniu tematem polski Parlament wprowadził nowe, skuteczniejsze przepisy prawne do walki z czarnym rynkiem.
 • Dzięki staraniom WWF 29 października 2004 roku Wojewoda Śląski objął ochroną prawną meandry graniczne Odry. Cenne siedliska dolinowe zyskały status obszaru chronionego krajobrazu.

 

2003

 • Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi doprowadziliśmy do wdrożenia przez Ministerstwo Rolnictwa programów rolnośrodowiskowych, które pozwalają pozyskać dodatkowe fundusze małym gospodarstwom rolnym i pomogą rolnikom stać się strażnikami przyrody. Pierwszy pakiet rolnośrodowiskowy dla polskich rolników uruchomiony został na okres trzech lat: 2004-2007.

 

2002

 • Przeprowadziliśmy kampanię „Wybierz Kioto”. Celem kampanii było zachęcenie polskiego rządu do podpisania międzynarodowego protokołu o redukcji emisji dwutlenku węgla.
 • Rozpoczęliśmy działania wspierające polskich rolników i ekstensywny sposób uprawiania ziemi w ramach projektu „Integracja z UE rolnictwo, zachowanie bioróżnorodności”.
 • Wspieraliśmy działania na rzecz objęcia cennych przyrodniczo miejsc w Polsce unijnym programem ochrony przyrody Natura 2000. Zaczęła powstawać lista cennych obszarów przyrodniczych, które naszym zdaniem powinny stanowić część sieci Natura 2000.
 • Po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w sprawę planowanego przebiegu trasy szybkiego ruchu Via Baltica.
 • Z inicjatywy WWF zorganizowane zostały pierwsze "Biebrzańskie Sianokosy", czyli Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody. Impreza zyskała charakter doroczny i organizowana jest do dziś. Dzięki koszeniu zapobiegamy zarastaniu bagien, a tym samym chronimy miejsce zakładania gniazd i zdobywania pożywienia przez wiele rzadkich gatunków ptaków.

 

2001

 • WWF zainicjował projekt „Klimat i energia”, którego celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w Polsce poprzez m.in. popularyzację odnawialnych źródeł energii.
 • Pod wpływem działań WWF, część Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" została przekształcona w park narodowy. Prowadziliśmy projekt "Rozwój społeczno-ekonomiczny regionu Ujścia Warty", dzięki któremu w regionie tym rozwija się turystyka, powstaje sieć szlaków rowerowych, baza noclegowa, spopularyzowane zostaje także rolnictwo ekologiczne.
 • WWF pomógł w rozwoju ekoturystyki nad Biebrzą. Z inicjatywy WWF organizowane są cykliczne spotkania Wszechnicy Biebrzańskiej, dzięki której możemy lepiej poznać walory bagien i zrozumieć, dlaczego ludzie odwiedzają te rejony. Turystyka przyrodnicza stała się jednym z ważnych źródeł dochodów mieszkańców gmin biebrzańskich.

 

2000

 • Powstało pierwsze biuro WWF w Warszawie, które do dziś jest główną siedzibą polskiego oddziału organizacji. Otworzyliśmy także regionalne biuro WWF we Wrocławiu.
 • Zainicjowaliśmy projekt „Odra”, którego celem była ochrona unikalnych walorów przyrodniczych w dolinie Odry i popularyzacja ekologicznych metod zapobiegania powodziom.

 

1999

 • Rozpoczęliśmy projekt w Białowieskim Parku Narodowym. Jego celem było poszerzenie obszaru ochrony na cały teren Puszczy Białowieskiej.
 • Zainicjowaliśmy projekt „Wisła”, którego celem jest powstrzymanie dalszej regulacji Wisły i ochrona jej unikalnych walorów przyrodniczych.
 • W rezultacie projektu „Zielona Wstęga Odra – Nysa” powstały 3 parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Ujścia Warty, Krzesiński Park Krajobrazowy i Mużakowski Park Krajobrazowy. Ochroną objęte zostało 110 000 ha w dolinach rzek Odry i Nysy.

 

1998

 • W Białymstoku powstało pierwsze biuro WWF w Polsce. W ramach projektu „Biebrza” rozpoczęliśmy działania zmierzające do pełniejszej ochrony biebrzańskich bagien.


1993

 • WWF przyczynił się do powstania Biebrzańskiego Parku Narodowego i otoczenia skuteczną ochroną unikalnych na skalę Europy Bagien Biebrzańskich.
 • Rozpoczęliśmy realizację projektu „Zielona wstęga Odra-Nysa”, mającego na celu ochronę cennych przyrodniczo siedlisk w dolinie Odry i Nysy.

 

1990

 • Zainicjowaliśmy działania na rzecz ochrony biebrzańskich bagien. holenderskim dzięki wsparciu holenderskiego oddziału WWF rozpoczął się trzyletni projekt, którego celem było objęcie ochroną Doliny Biebrzy. Projekt zakończył się sukcesem. W rezultacie działań WWF powstał Biebrzański Park Narodowy, który chroni unikalny obszar doliny rzecznej i bagien, ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
 
	© WWF / Staffan Widstrand
Łoś
© WWF / Staffan Widstrand
 
	© naturepl.com / Christophe Courteau / WWF
Wschód słońca nad wulkanem Mikeno w Parku Narodowym Wirunga w Demokratycznej Republice Konga.
© naturepl.com / Christophe Courteau / WWF
 
	© SANCHEZ & LOPEZ / WWF
niedźwiadek
© SANCHEZ & LOPEZ / WWF
 
	© WWF Polska/ Małgorzata Simonowicz
50 pastuchów elektrycznych zostało rozdanych pszczelarzom w ramach projektu ochrony niedźwiedzia w polskiej części Karpat
© WWF Polska/ Małgorzata Simonowicz
 
	© WWF Polska
Już piąty dziko żyjący ryś został odłowiony w Estonii i wypuszczony do mazurskich lasów
© WWF Polska
 
	© WWF / Fritz PÖLKING
Lynx Lynx
© WWF / Fritz PÖLKING
 
	© WWF Polska / Paweł Bloch
foka Darka z Darłówka.
© WWF Polska / Paweł Bloch
 
	© Błękitny Patrol / Wojciech Siwczyński
Łebek - pierwszy foczy maluch na polskim wybrzeżu
© Błękitny Patrol / Wojciech Siwczyński
 
	© WWF Polska/ Maciej Stefański
Łotewskie małżeństwo, Juris Cīrulis i Vija Cīrule, zostali Rolnikami Roku 2014 Regionu Morza Bałtyckiego
© WWF Polska/ Maciej Stefański
 
	© WWF Polska / Stefan Jakimiuk
Protected cows
© WWF Polska / Stefan Jakimiuk
 
	© Bern Lammel
W Bałtyku żyje tylko 450 morświnów. Pomóż nam je ocalić.
© Bern Lammel
 
	© WWF Polska / W. Wójtowicz
W ramach Projektu pilotażowego usunięto 6095 kg sieci widm.
© WWF Polska / W. Wójtowicz
 
	© Piotr Malczewski
Dolina Rospudy
© Piotr Malczewski
 
	© Krzysztof Marszałek Izba Celna Kraków
Szkolenie dla prokuratury i służb mundurowych, 09.06.2010, Białka Tatrzańska
© Krzysztof Marszałek Izba Celna Kraków
 
	© Earth Hour
Logo akcji Godzina dla Ziemi
© Earth Hour
 
	© WWF Polska
Błękitny Poradnik
© WWF Polska
 
	© WWF / Hartmut JUNGIUS
Bisons in the wood
© WWF / Hartmut JUNGIUS
 
	© WWF Polska
Jak ryba na obiad - wersja mini - okładka
© WWF Polska
 
	© WWF Polska
Transformator moja krew
© WWF Polska
 
	© WWF Polska / Magdalena Dul-Komosińska
Marek Kamiński z Beata Pawlikowska prezentują koszulki kampanii "Zróbmy dobry klimat".
© WWF Polska / Magdalena Dul-Komosińska
 
	© WWF Polska / Krzysztof Klimaszewski
Akcja edukacyjna
© WWF Polska / Krzysztof Klimaszewski
 
	© WWF Polska
Zanim kupisz egzotyczne zwierzę
© WWF Polska
 
	© Katarzyna Jęczkowska, Błękitny Patrol WWF
Trzy foki szare zostały wypuszczone do Bałtyku w Słowińskim Parku Narodowym!
© Katarzyna Jęczkowska, Błękitny Patrol WWF
 
	© WWF Polska / Małgorzata Znaniecka
Biebrzańskie sianokosy
© WWF Polska / Małgorzata Znaniecka
 
	© WWF / Hartmut JUNGIUS
windmills
© WWF / Hartmut JUNGIUS
 
	© WWF / Chris Martin BAHR
Odra
© WWF / Chris Martin BAHR
 
	© Fred Hazelhoff / WWF
Biebrzańskie bagna zostały ocalone, m.in. dzięki wsparciu WWF.
© Fred Hazelhoff / WWF