Jak dojechać? | WWF Poland

Jak dojechać?Jak dojechać do WWF Polska / How to get?

Klikając w "więcej opcji" zostaniesz przekierowany na stronę GoogleMaps.com. Wybierz środek transportu oraz miejsce, z którego chcesz się dostać do biura WWF Polska. 

Click 'more options', then you will be redirected to GoogleMaps.com. Select recommended travel mode and place from which you want to get to the office of our Fundation WWF Poland.

Dworzec Centralny / Central Railway Station

METRO
1. Z Dworca Centralnego idź wzdłuż Alei Jerozolimskiej w kierunku stacji Metro CENTRUM, znajdującej się tuż przy ulicy Marszałkowskiej. 
2. Następnie wsiądź do metra jadącego w kierunku KABATY.
3. Po przejechaniu 3 przystanków (ok. 9 minut) wysiądź na stacji Metro RACŁAWICKA. 
4. Następnie idź wzdłuż Alei Niepodległości, skręcić w prawo, w ulicę Mahatmy Gandhiego.
5. Budynek Fundacji WWF Polska mieści się po lewej stronie pod adresem M. Gandhiego 3. 

SUBWAY
1. From the Central Railway Station (Dworzec Centralny) walk along main Avenue- Aleje Jerozolimskie in the direction of the Metro CENTRUM.
2. Then get in the metro, direction KABATY.
3. After 3 stops (approx. 9 minutes) get off at Metro RACŁAWICKA.
4. Then go along main Avenue- Al. Niepodległości, turn right onto Mahatma Gandhi Street.
5. Building the Foundation WWF Poland is located on the left side at 3 M. Gandhi.

Lotniska Chopina / Warsaw Chopin Airport

AUTOBUS
1. Z Lotniska Chopina udaj się na przystanek autobusowy Lotnisko-Sektory AB.
2. Wsiądź do autobusu linii 175 jadącego w kierunku PL. Piłsudskiego.
3. Po przejechaniu 9 przystanków (ok. 12 minut) wysiądź na przystanku RAKOWIEC 02.
4. Przejdź na przystanek RAKOWIEC 03 przy ulicy Raclawicka (2 minuty pieszo). 

5. Wsiądź w autobus linii 172, kierunek Sadyba.
6. Wysiądź na 5 przystanku (po ok. 6 minutach) na przystanku ODYŃCA 03. 
7. Cofnij się i idź wzdłuż ulicy Alei Niepodleglości, skręcić w prawo, w ulicę Mahatmy Gandhiego.
5. Budynek Fundacji WWF Polska mieści się po lewej stronie pod adresem M. Gandhiego 3.

BUS
1. From Chopin Airport go to the bus stop named Airport-Sector AB.
2. Take the bus line number 175 towards Pl. Pilsudskiego.
3. After driving 9 stops (approx. 12 minutes) get off at RAKOWIEC 02.
4. Go to the bus stop RAKOWIEC 03 Street Raclawicka (like on the printscreen, 2 minutes walk).

5. Take the bus line 172, direction Sadyba.
6. Get off at the 5th stop ODYŃCA 03 (approx. 6 minutes). 
7. Walk along the main Avenue- Aleja Niepodległosci, after 200 meters turn right onto Mahatma Gandhi.
5. Building the Foundation WWF Poland is located on the left side at 3 M. Gandhi.