Komunikaty | WWF Poland

KomunikatyStanowisko WWF w sprawie podejścia do zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych

 
WWF walczy z nielegalnym lub niezrównoważonym wykorzystywaniem populacji dzikich zwierząt. Dlatego sprzeciwia się polowaniom, które zagrażają gatunkom zwierząt oraz nie promuje ani nie wspiera łowiectwa jako takiego. Jednocześnie, WWF zauważa, że w szczególnych przypadkach odstrzał może być metodą eliminacji niektórych osobników zwierząt zagrażających życiu bądź zdrowiu ludzi.
 
Globalna misja ochrony przyrody WWF opiera się na upowszechnianiu zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Rozumiemy, że zasoby naturalne takie jak drewno czy ryby są ważne dla ludzi. Pracujemy nad wdrażaniem programów, które zapewnią najbardziej efektywne ich wykorzystanie i  stabilną podaż. W niektórych miejscach zrównoważone korzystanie z zasobów może dopuszczać odpowiedzialne łowiectwo. WWF nie jest przeciwny odpowiedzialnym programom łowieckim. W wielu miejscach na świecie programy te są częścią prawidłowo zarządzanej i ściśle przestrzeganej strategii ochrony przyrody, a także zrównoważonego korzystania z odnawialnych zasobów środowiska. Wiemy, że w niektórych sytuacjach, przy zachowaniu ostrych standardów, takie programy ograniczają kłusownictwo, prowadzą do wzrostu populacji chronionych gatunków (np. poprzez redukcję liczebności gatunków, które im zagrażają), odbudowy populacji, a także w długim okresie przyczyniają się do zaangażowania w ochronę przyrody społeczności lokalnych.
 
 
WWF od dawna walczy o uwzględnianie w prawie rozwiązań korzystnych dla ochrony różnorodności biologicznej, włączając w to prawo łowieckie. Kładziemy nacisk na tworzenie i ścisłe przestrzegania ostrych standardów zarządzania ochroną środowiska. W lipcu bieżącego roku wraz z dwudziestoma organizacjami przyrodniczymi i prozwierzęcymi złożyliśmy w Ministerstwie Środowiska krytykę nowelizacji prawa łowieckiego w Polsce (szczegóły pod linkiem: bit.ly/PrawoLowieckie). W naszej opinii nowe prawo łowieckie będzie jeszcze bardziej szkodliwe dla ludzi i przyrody niż obecne.