Charytatywna karta kredytowa WWF Millennium MasterCard | WWF Poland

Charytatywna karta kredytowa WWF Millennium MasterCardKarta, która ratuje środowisko!
Każdego dnia możesz chronić środowisko, w którym żyjesz. Sięgając po unikalną kartę kredytową WWF Millennium MasterCard, aktywnie angażujesz się w działalność na rzecz ochrony przyrody.

Od każdej Twojej transakcji, dokonanej z użyciem karty kredytowej WWF Millennium MasterCard, Bank Millennium przekaże na rzecz działań WWF Polska, określony procent od jej wartości. Dodatkowo, na konto WWF Polska, wpłynie połowa opłaty rocznej za Twoją kartę.*

Używaj karty WWF Millennium MasterCard, ponieważ w ten sposób pomagasz nam ratować środowisko naturalne!

Zobacz, jak stać się posiadaczem karty kredytowej WWF Millennium MasterCard.

*dotyczy opłaty rocznej za obsługę karty w pierwszym roku użytkowania.
 
	© Millennium
Pomagaj na co dzień. Korzystaj z karty charytatywnej.
© Millennium
 
	© WWF Polska
Ratuj tygrysy!
© WWF Polska
 
	© WWF Polska