Zrównoważona Niebieska Gospodarka | WWF Poland

Zrównoważona Niebieska GospodarkaUstawmy kurs na zrównoważoną Niebieską Gospodarkę w regionie Morza Bałtyckiego


Utworzenie zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki jest jednym z aktualnych wyzwań dla regionu Morza Bałtyckiego. Musimy podnieść poprzeczkę dla naszych wspólnych ambicji - zarówno dla politycznych decydentów, społeczeństwa jak i sektora prywatnego. Dlatego WWF, w swoim nowym raporcie  "All Hands on Deck" ("Wszystkie ręce na pokład"), wzywa do przyjęcia nowego zestawu Zasad na rzecz zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki jako drogowskazu do pomyślnej przyszłości regionu.

W swoim raporcie WWF definiuje zrównoważoną Niebieską Gospodarkę, jako gospodarkę związaną z morzem, która:
  • Zapewnia korzyści społeczne i gospodarcze dla obecnych i przyszłych pokoleń, poprzez przyczynianie się do zabezpieczania żywności, likwidacji ubóstwa, zapewnienia źródeł utrzymania, przychodów, zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i stabilności politycznej.
  • Przywraca, chroni i utrzymuje różnorodność, produktywność, odporność, podstawowe funkcje i rzeczywistą wartość ekosystemu morskiego - naturalnego kapitału, od którego zależy nasz wspólny dobrobyt.
  • Opiera się na rozwoju czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców. Jest nastawiona na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia ekosystemu morskiego i limitów narzuconych przez naszą Planetę.
Raport zawiera wytyczne dotyczące właściwego zarządzania gospodarką morską. Zasady opisują w jaki sposób zrównoważona Niebieska Gospodarka powinna być sterowana i zarządzana, zarówno przez państwowe jak i prywatne podmioty.

Raport prezentuje zestaw działań niezbędnych do osiągnięcia zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki. Działania te powinny jednak być realizowane przez wszystkie podmioty: decydentów politycznych, producentów, usługodawców, inwestorów oraz konsumentów.

Raport "All Hands on Deck" ("Wszystkie ręce na pokład") dostępny do pobrania w wersji angielskiej.

Zestaw Zasad na rzecz zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki - dostępny do pobrania w wersji angielskiej.

Więcej informacji nt. raportu dostępne na stronie:
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/baltic/solution/blue_economy/