Jak chronić morza przy pomocy zarządzania ekosystemowego? | WWF Poland

Jak chronić morza przy pomocy zarządzania ekosystemowego?Opublikowano 12 sierpień 2016
Zarządzanie ekosystemowe jest nową formą wyrażenia podstawowych zasad zarządzania działalnością człowieka w złożonym środowisku naturalnym np. w środowisku morskim.
© WWF

Ludzie jako użytkownicy ekosystemów czerpią korzyści z otaczającego nas środowiska jednocześnie wpływając na jego stan. Kształtujemy ekosystem poprzez swoją działalność, eksploatację zasobów, degradację siedlisk i zanieczyszczenie środowiska. Jednocześnie jesteśmy częścią ekosystemu i nasz byt jest zależny od zasobów i usług, które zapewnia nam środowisko. Dlatego też niezbędne jest nałożenie pewnych ograniczeń w użytkowaniu mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju.


Jak to wygląda w praktyce? Na przykładzie ekosystemu morskiego: jeden rybak poławiający ryby w morzu nie stanowiłby większego problemu dla ekosystemu morskiego, tak samo jak niewielka liczba statków transportowych. W praktyce jednak spotykamy się z masowym wykorzystywaniem ekosystemów morskich na różne sposoby, np. poprzez: eksploatację zasobów dna morskiego, rybołówstwo, transport, turystykę i inne. Działania te nie tylko degradują i zużywają zasoby ekosystemu, wprowadzają do niego liczne odpady, zanieczyszczenia i hałas ale też przyczyniają się do zmian klimatu. Dodatkowo, działania prowadzone w głębi lądu też mają znaczący wpływ na ekosystemy morskie. Przykładem mogą być tu biogeny przenoszone przez cieki wodne i wiatr. W przypadku mórz o skali regionalnej, takich jak Bałtyk, wszystkie obszary, od gór po głębie morskie są ze sobą powiązane, bez względu na granice państw. Dla wprowadzenia odpowiedniej równowagi między użytkowaniem i zachowaniem ekosystemu potrzebne jest odpowiednie zarządzanie, prowadzone w sposób długofalowy, stanowiące wskazówkę do utrzymania odporności ekosystemów przy korzystaniu z ich usług.
 
Zarządzanie ekosystemowe (oparte na ekosystemie) jest nową formą wyrażenia podstawowych zasad zarządzania działalnością człowieka w złożonym środowisku naturalnym np. w środowisku morskim.
Zarządzanie oparte na ekosystemie jest podejściem zintegrowanym, obejmującym cały ekosystem, w tym ludzi. Celem takiego zarządzania jest utrzymanie zdrowego, wydajnego i odpornego ekosystemu, który jest w stanie dostarczać ludziom oczekiwane i potrzebne usługi. Podejście ekosystemowe różni się od innych stosowanych w zarządzaniu praktyk, opartych o pojedynczy gatunek, sektor, działanie czy problem, ponieważ bierze pod uwagę skumulowane oddziaływanie różnych sektorów. Wszystkie sektory wywierające wpływ na dane środowisko  powinny stosować zarządzanie oparte na podejściu ekosystemowym.
 
Zarządzanie ekosystemowe jest nową formą wyrażenia podstawowych zasad zarządzania działalnością człowieka w złożonym środowisku naturalnym np. w środowisku morskim.
© WWF Enlarge