Raport ,,Kilka prawd o rtęci" | WWF Poland

Raport ,,Kilka prawd o rtęci"Opublikowano 17 grudzień 2015
Rtęć jest często używana w tradycyjnych termometrach.
© Rtęć

Rtęć jest szkodliwą substancją z uwagi na zdrowie ludzi i zwierząt. W Polsce głównym źródłem emisji rtęci jest spalanie węgla.

Ten krótki materiał informacyjny, przygotowany na podstawie raportu prof.  E. Kalisińskiej pt. „Analiza oddziaływania rtęci z węgla na śródlądowe stałocieplne kręgowce. Opracowanie wykonane na zlecenie WWF Polska” ma służyć jako przykład pokazujący, że regulowanie emisji szkodliwych substancji jest nie tylko korzystne, ale jest też konieczne. W dzisiejszej debacie na temat wprowadzania norm emisji (np. dwutlenku węgla, pyłów, związków rakotwórczych) w ramach konwencji Organizacji  Narodów Zjednoczonych (ONZ) i regulacji prawnych dotyczących  krajów Unii Europejskiej (UE), często zapominamy, że służą one przede wszystkim dobrobytowi ludzi, ale również zwierząt i całych ekosystemów. Zbyt często słyszymy, że są niewygodne dla działalności gospodarczej. Rzadko natomiast pojawiają się głosy, że to zdrowe i silne  społeczeństwo jest podstawą do budowania prężnej i zrównoważonej gospodarki. W materiale znajdziemy informacje dotyczące źródeł antropogenicznej emisji rtęci, skali emisji rtęci w Polsce w porównaniu z innymi obszarami i pomysły na jej dalsze ograniczenie.

Rtęć jest często używana w tradycyjnych termometrach.
© Rtęć Enlarge