Analiza ryzyka związanego z długofalowym inwestowaniem OFE w paliwa kopalne | WWF Poland

Analiza ryzyka związanego z długofalowym inwestowaniem OFE w paliwa kopalneOpublikowano 25 lipiec 2014
Każdy mieszkaniec Polski zatrudniony na umowie o pracę płaci 9,76% swoich dochodów na składki emerytalne. Razem z kwotą płaconą przez pracodawcę równowartość 19,52% zarobków każdego pracownika jest odkładanych na jego emeryturę. Stanowi to zdecydowaną większość wszystkich składek płaconych przez pracodawcę i pracownika, które łącznie wynoszą 33,19% podstawy wymiaru składek.

Środki zarządzane przez trzynaście istniejących OFE w dniu 31 grudnia 2013 wynosiły blisko 300 mld zł.

Niniejszy raport ma na celu przenalizowanie portfelów inwestycyjnych OFE zawartych w tychże corocznych sprawozdaniach pod kątem ryzyka, w szczególności tego związanego z finansowaniem działalności spółek zajmujących się wydobyciem, przetwarzaniem i dystrybucją paliw kopalnych (gazu, ropy naftowej i węgla).