Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa - Sprawozdanie za okres styczeń 2013 - czerwiec 2014 | WWF Poland

Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa - Sprawozdanie za okres styczeń 2013 - czerwiec 2014Opublikowano 20 czerwiec 2014
Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa - Sprawozdanie za okres styczeń 2013 - czerwiec 2014
© WWF Polska

Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa powstał 7 września 2009 roku z inicjatywy WWF Polska we współpracy z przedstawicielami Zrzeszenia Rybaków Morskich – Organizacji Producentów oraz Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni.

Spotkania Okrągłego Stołu służą nieskrępowanej wymianie informacji oraz swobodnej dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces zarządzania polskim rybołówstwem: rybakami, naukowcami, ekologami i przedstawicielami administracji rządowej.

W najnowszym sprawozdaniu Polskiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa piszemy o:
- Czy polskie rybołówstwo potrzebuje dotacji, a jeśli tak, to w jakich obszarach?
- Kłusownictwo – czy rozwiązania zapobiegające nielegalnym połowom stosowane na morzu można przenieść na rzeki i śródlądzie?
- Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR). Projekt Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RiM) 2014–2020

Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa - Sprawozdanie za okres styczeń 2013 - czerwiec 2014
© WWF Polska Enlarge