Przykłady dobrych praktyk ochrony brzegów i przyrody | WWF Poland

Przykłady dobrych praktyk ochrony brzegów i przyrodyOpublikowano 20 grudzień 2013
Przykłady dobrych praktyk ochrony brzegów
© WWF Polska
Broszura "Przykłady godzenia ochrony brzegów i ochrony przyrody na świecie" zawiera szereg przykładów rozwiązań przyjaznych morskim brzegom i przyrodzie.

Obecnie nad polskim morzem istnieje presja, wymuszająca wydawanie pozwoleń na budowę hoteli jak najbliżej brzegu oraz na budowę estetycznych zejść i tarasów widokowych z odpornego betonu, które w rezultacie często szpecą krajobraz i zagrażają stabilności brzegu.

W krajach Europy zachodniej od takiej zabudowy odchodzi się już od około 15 lat. W pasie wydmy nadmorskiej unika się jakiejkolwiek zabudowy. Zejścia na plaże projektowane są jako lekkie, drewniane konstrukcje: schody, kładki lub po prostu deski wyłożone na piasku. Nawet po ich zniszczeniu przez morze odbudowa jest prosta i mało kosztowna. Ponadto takie obiekty nie obciążają środowiska ani krajobrazu.
Przykłady dobrych praktyk ochrony brzegów
© WWF Polska Enlarge