SOS dla świata | WWF Poland

SOS dla świataCelem kampanii WWF "SOS dla świata" jest uświadomienie Polakom, że codzienne decyzje każdego z nas mają wpływ na stan środowiska, nawet w najodleglejszych zakątkach świata. Najważniejsze problemy ekologiczne XXI wieku, w odniesieniu do których każdy może pomóc, przedstawione zostały na interaktywnym wortalu internetowym sos.wwf.pl, wspieranym przez program telewizyjny „s.o.s. DLA ŚWIATA".

Kampania porusza temat sześciu globalnych problemów ekologicznych:

Zmiany klimatu
Nadmierna emisja gazów cieplarnianych, powodująca wzrost średniej globalnej temperatury, zagraża 1/3 ekosystemów na Ziemi i tym samym przetrwaniu wielu gatunków m.in. niedźwiedzi polarnych, populacji ryb, koralowców rafotwórczych. Zmiany klimaty mają konsekwencje nie tylko dla przyrody, ale też dla ludzi.

Problem elektro-śmieci
Większy telewizor, lepszy telefon? Co roku na świecie generowanych jest ponad 40 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urządzenia błyskawicznie się starzeją i często lądują na wysypiskach lub w lasach. Tymczasem szkodliwe związki z rozbitego kineskopu czy świetlówki zatruwają środowisko i tym samym nas samych.

Niewystarczający recykling i niewłaściwa utylizacja odpadów
Foliowa torebka służy nam przeciętnie 12 minut - tyle trwa średnio droga ze sklepu do domu. Potem torebka ląduje w koszu. Wiele wyrzucanych codziennie na świecie foliówek trafia do oceanów. Żółwie morskie mylą je z meduzami, połykają i giną w męczarniach. Śmieci to nie tylko problem zanieczyszczenia mórz i oceanów. Coraz większe sterty odpadów trafiają na wysypiska, do lasów i domowych pieców. Niebezpieczne związki z baterii czy farb zatruwają wodę i glebę, szkodzą naszemu zdrowiu. Podczas spalania wielu rodzajów odpadów powstają rakotwórcze dioksyny.

Wylesianie
Oddychamy dzięki lasom - zielonym płucom Ziemi. Tymczasem co roku z naszej planety znikają ogromne połacie lasów, także tropikalnych. Wiele drzew wycina się nielegalnie. Główną przyczyną jest ogromne zapotrzebowanie na drewno. Wśród jego głównych odbiorców jest Unia Europejska, która co roku importuje aż 20 milionów m3 drewna, m.in. z Amazonii. Czy nie zapominamy, że dzięki lasom mamy tlen, dzięki któremu żyjemy?

Deficyt wody pitnej
Myjąc zęby czy podlewając trawnik rzadko myślimy o tym, że woda pitna jest cennym surowcem. Tymczasem w XXI wieku jej deficyt może być najpoważniejszym problemem świata. Zasoby bezpiecznej do picia wody kurczą się błyskawicznie, podczas gdy na Ziemi jest coraz więcej ludzi, obecnie już co 7 mieszkaniec naszej Planety nie ma dostępu do bezpiecznej, czystej wody pitnej.

Nielegalny handel ginącymi gatunkami
Co czwarty gatunek ssaków, co ósmy ptaków i aż co trzeci płazów może wkrótce zniknąć z powierzchni Ziemi. Nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt to druga, po utracie siedlisk, przyczyna ich wymierania. Rzadko mamy świadomość, że kupując w sklepie zoologicznym egzotycznego pupila, przywożąc z wakacji oryginalne pamiątki czy nabywając preparaty medycyny azjatyckiej przyczyniać się możemy do zubożania Ziemi o kolejne gatunki roślin i zwierząt.

Ambasadorzy kampanii
Kampanię wspiera charytatywnie 12 znanych i lubianych osób: Patricia Kazadi, Michał Piróg, Anna Dereszowska, Pascal Brodnicki, Magdalena Różczka, Mateusz Damięcki, Monika Richardson, Zbigniew Zamachowski, Agnieszka Maciąg, Piotr Najsztub, Agnieszka Cegielska oraz Jakub Porada. Zmierzyli się Oni z największymi ekologicznymi problemami świata w najodleglejszych zakątkach świata i pokazali, jak każdy z nas może je rozwiązywać poprzez wprowadzenie prostych zmian w swoim codziennym życiu. Na wortalu sos.wwf.pl można dowiedzieć się kto podjął jakie wyzwanie ekologiczne oraz stworzyć swój własny dekalog ekologiczny.

Patronat medialny nad kampanią objęli: Onet.pl oraz magazyn VIVA.
Kampania "SOS dla świata" jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
	© WWF Polska
Logo kampanii "SOS dla świata"
© WWF Polska
 
	© WWF Polska
Interaktywny wortal internetowy sos.wwf.pl
© WWF Polska