Wybory do PE | WWF Poland

Wybory do PE



Od chwili przyjęcia Polski do Unii Europejskiej (UE), nasz kraj jest jednym z najliczniej reprezentowanych państw wspólnoty w Parlamencie Europejskim (PE). Każdy z nas, wraz z zakończeniem kadencji europosłów, może wybrać przedstawicieli państwa, którego jest obywatelem w głosowaniu. W maju 2014 roku Polacy mogą po raz trzeci wziąć udział w eurowyborach.
Dlaczego to takie ważne? Prawo unijne ma coraz większy wpływ na prawodawstwo krajowe i podział funduszy unijnych. Od europosłów zależy np. to czy UE nadal będzie wspierać rolnictwo ekologiczne i w jakim zakresie.

Przez następnych 5 lat członkowie Parlamentu Europejskiego będą zajmować się szeregiem kluczowych aspektów polityki europejskiej, co powinno wprowadzić nas na bardziej zrównoważoną drogę wiodącą do celów postawionych w 2020 r. Jeśli chcemy, aby państwa członkowskie mogły stać bardziej innowacyjnymi i efektywnymi gospodarkami, zdolnymi zapewnić przyszłym pokoleniom bezpieczeństwo pracy oraz dobrobyt, konieczne jest zredukowanie śladu ekologicznego i zarządzanie ograniczonymi zasobami naturalnymi w sposób odpowiedzialny.

Z okazji zbliżających się wyborów do PE w maju br., WWF przygotował specjalny Manifest, zaadresowany do kandydatów i kandydatek do europarlamentu. Znalazły się w nim najważniejsze zagadnienia w aspekcie środowiskowym, którymi powinien zająć się Parlament Europejski nowej kadencji. Wśród nich są:
• przeciwdziałanie zmianom klimatu,
• zwrot ku gospodarce efektywnie wykorzystującej zasoby naturalne,
• przeciwdziałanie stratom w środowisku naturalnym,
• zachęcanie do bardziej zrównoważonej i zdrowej konsumpcji,
• zabezpieczenie czystości i odpowiedniego stanu wód,
• ochrona środowiska dla dobra całej ludzkości,
• przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi drewnem oraz zwierzętami i roślinami,
• zapewnienie wsparcia i rozwoju dla zrównoważonego rolnictwa,
• odbudowa zasobów ryb do stabilnych liczebnie poziomów.


 
	© European Parliament
Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są takie ważne? Prawo unijne ma coraz większy wpływ na prawodawstwo krajowe i podział funduszy unijnych.
© European Parliament
 
	© Anton Vorauer / WWF
© Anton Vorauer / WWF