Living Planet Report 2014 | WWF Poland

Living Planet Report 2014 rel=
Living Planete Report 2014
© WWF Polska
Jednym z najważniejszych wniosków Living Planet Report 2014 jest to, że wartość Wskaźnika Żyjącej Planety (Living Planet Index, LPI), obejmującego ponad 10 tys. populacji ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb spadła o 52% od 1970 roku. Innymi słowy, w czasie krótszym niż dwa ludzkie pokolenia wielkość populacji gatunków kręgowców zmniejszyła się o połowę.

Zasoby naturalne planety Ziemia wyczerpują się- aby zaspokoić nasze obecne zapotrzebowanie potrzebowalibyśmy nie 1, jak mamy obecnie, ale co najmniej 1,5 Ziem! Oznacza to, że nieustannie uszczuplamy własny kapitał naturalny, przez co przyszłym pokoleniom trudniej będzie zaspokajać swoje potrzeby. Wzrost liczby ludności i związany z nim ślad ekologiczny na osobę zwiększa jeszcze bardziej presję na zasoby. Kraje o wysokim poziomie rozwoju odciskają większy ślad ekologiczny, ale najbardziej narażone na negatywne skutki obecnej sytuacji są najbiedniejsze kraje świata. Jednak problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, wodnym i energetycznym dotykają nas wszystkich. Szczególnie aktualnym wyzwaniem dla wszystkich państw pozostaje więc ich dalszy rozwój, przy jednoczesnym utrzymaniu wartości śladu ekologicznego na poziomie wydolności naszej planety.

Polska
W ostatnim raporcie Living Planet z 2012 roku Polska plasowała się na 45 miejscu, spośród 152 państw jeśli chodzi o wykorzystywanie zasobów Ziemi dla własnych potrzeb. W tym roku „awansowaliśmy“ na pozycję 41. Oznacza to, że ekspoatujemy jeszcze więcej surowców naturalnych niż 2 lata temu.

Ślad ekologiczny w 2012 roku wynosił 3.9 globalnych hektarów na osobę w Polsce, a obecnie wynosi 4.1 gha.

Jeżeli wszyscy mieszkańcy Ziemi żyliby w ten sam sposób, co Polacy, to potrzebowalibyśmy 2.4 planet Ziemia do zaspokojenia naszych potrzeb. 

Jedna Planeta
Możemy dokonywać lepszych wyborów i stosować praktyczne rozwiązania.
Koncepcja „Jednej Planety” WWF opisuje, w jaki sposób usprawnić zarządzanie, eksploatację i podział zasobów naturalnych w ramach ograniczeń istniejących na naszej planecie, tak by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, wodne i energetyczne dla wszystkich ludzi na Ziemi. Oto nasze postulaty:

UTRZYMANIE KAPITAŁU NATURALNEGO
przywrócenie zniszczonych ekosystemów, zatrzymanie utraty najważniejszych siedlisk, znaczne rozszerzenie zasięgu obszarów chronionych

LEPSZA PRODUKCJA
zmniejszenie ilości surowca i odpadów, zrównoważone zarządzanie zasobami, zwiększanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

ROZSĄDNIEJSZA KONSUMPCJA
zgodnie ze ścieżką małego śladu ekologicznego, na podstawie racjonalnego wykorzystania energii i zdrowszych nawyków żywieniowych

ZMIANA KIERUNKU PRZEPŁYWU STRUMIENI FINANSOWYCH
wycena przyrody, odpowiedzialność za koszty środowiskowe i społeczne, wspieranie i nagradzanie działań na rzecz ochrony, zrównoważonego zarządzania zasobami i innowacyjności

SPRAWIEDLIWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
dzielenie się dostępnymi zasobami, dokonywanie sprawiedliwych wyborów, opartych na przesłankach ekologicznych, pomiar sukcesu na podstawie wskaźników innych niż PKB

Pobierz podsumowanie Living Planet Report 2014

Pobierz pełną wersję Living Planet Report 2014 w wersji anglojęzycznej

 
	© naturepl.com / Alex Mustard / WWF
Wartość wskaźnika LPI dla gatunków morskich spadła w latach 1970-2010 o 39%
© naturepl.com / Alex Mustard / WWF

Potrzebujemy przywództwa, aby się zmienić. Siedzenie i czekanie z założonymi rękami, aż ktoś inny wykona krok ku zmianie- nie pomoże. Głowy państw muszą zacząć myśleć globalnie; sektor prywatny i konsumenci muszą uświadomić sobie wyczerpalność zasobów Ziemi

Marco Lambertini, Director General, WWF International

 
	© naturepl.com / Anup Shah / WWF
Wartość wskaźnika LPI dla gatunków lądowych spadła o 39% w latach 1970-2010
© naturepl.com / Anup Shah / WWF

Podsumowanie LPR 201

GATUNKI – liczba populacji kręgowców od 1970 roku spadła o połowę, według Wskaźnika Żyjącej Planety.

MIEJSCA – lasy, rzeki, rafy koralowe – naturalne ekosystemy stanowią fundament rozwiniętych i zdrowych społeczeństw.

PRZESTRZEŃ – zapotrzebowanie ludzkości na zasoby naszej planety wymagałoby dziś dostępności 1,5 Ziemi.

LUDZIE – nasze potrzeby, szczęście i dobrobyt zależą od stanu środowiska naturalnego.
 
	© WWF / James Morgan
Zanieczyszczenie wody i zmiany klimatu wciąż pozostają jednym z głównych zagrożeń dla kondycji tego niezwykłego ekosystemu
© WWF / James Morgan

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Living Planet Report 2014:


Wskaźnik Żyjącej Planety- jest miarą tego, jak postępujemy względem naszej planety- naszego jedynego domu.

Ślad ekologiczny- HEKTAR GLOBALNY (GHA) pomaga oszacować zużycie zasobów Ziemi w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez naszą planetę

Żywność, woda, energia- Nasze potrzeby powiązane są z dobrostanem biosfery
 
	© WWF Polska
Aplikacja mobilna WWF Poradnik - ekologiczny poradnik na telefon
© WWF Polska