Ślad ekologiczny konsumpcji | WWF Poland

Ślad ekologiczny konsumpcjiOd wczesnych lat 70. XX wieku ludzkość wymaga więcej, niż nasza
planeta może w zrównoważony sposób dać. W roku 2012 do
zapewnienia surowców naturalnych i usług ekosystemowych
wykorzystywanych przez ludzkość potrzebny był potencjał
biologiczny równy temu, jaki miałoby 1,6 Ziemi
. Zwiększenie
biopotencjału Ziemi o taką wartość jest możliwe tylko w krótkiej
perspektywie. Tylko przez niedługi czas możemy ścinać drzewa
w tempie szybszym niż ich wzrost, łowić więcej ryb, niż ocean jest
w stanie odtworzyć, i emitować więcej węgla do atmosfery, niż lasy
i oceany mogą pochłonąć. Skutki tych nadmiernych potrzeb są
widoczne już dziś: rybołówstwo jest na krawędzi upadku, spada
obszar naturalnych siedlisk i liczba gatunków, za to rośnie ilość
węgla w atmosferze.
 
	© WWF
Im bardziej staramy się rozszerzyć granice planety, tym bardziej ją niszczymy. Mamy ją tylko jedną, a jej naturalny potencjał jest ograniczony.
© WWF