Living Land - czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie | WWF Poland
© WWF

W lutym 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie przyszłości naszego systemu żywności i rolnictwa. 258 708 Europejczycy i 600 organizacji i firm przyłączyło się do działania kampanii Living Land i poprosiło o radykalną reformę niedziałającej Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Komisja Europejska ma przedstawić swoją odpowiedź na przeprowadzone konsultacje podczas konferencji 7 lipca 2017. Postulujemy zastąpienie modelu rolnictwa intensywnego wsparciem dla rolnictwa zrównoważonego, co umożliwi produkcję dobrej jakościowo żywności, sprzyjać będzie powstawaniu dobrze prosperujących społeczności wiejskich oraz zabezpieczy i ochroni środowisko. By nastąpiła odpowiednia zmiana, konieczna jest aktywna reakcja obywateli oraz organizacji pozarządowych, abyśmy jednym głosem zaapelowali do polityków o zmianę obecnego kształtu WPR. W tym celu międzynarodowe organizacje zorganizowały kampanię na rzecz zmiany WPR pod nazwą Living Land. Zrzesza ona obywateli i organizacje w dążeniu do reformy WPR. Strona kampanii Living Land 

Chcemy, aby zreformowana WPR:
- była uczciwa – wobec rolników i społeczności wiejskich.
- chroniła przyrodę w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt.
- była zdrowa – abyśmy mieli dobre jedzenie i mogli zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom.
- była globalnie odpowiedzialna – za klimat naszej planety i zrównoważony rozwój na całym świecie.

Stanowisko europejskich organizacji WWF wobec przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej dostępne jest w języku angielskim tutaj.

Nie ma rolnictwa bez przyrody. Rolnictwo przemysłowe jest główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej, powodując zanieczyszczenie powietrza i wody oraz degradację gleb.

- Europa wciąż traci różnorodność biologiczną w dramatycznym tempie. 60% istotnych gatunków zwierząt i roślin, oraz 77% ich siedlisk są chronione w sposób niewystarczający (źródło).
- Nawet 24% gatunków należących do grup takich jak motyle, ptaki i ssaki już zniknęły całkowicie z terytorium niektórych krajów europejskich. Od 2007 r. w Europie 23% płazów, 19% gadów, 15% ssaków i 13% ptaków jest zagrożonych (źródło)
- Liczebność pospolitych ptaków krajobrazu rolnego w Polsce zmalała o ok 15% w odniesieniu do liczebności z przed wejścia Polski do UE. (źródło)

Chcemy lepszego systemu gospodarki rolnej, który chroni europejską przyrodę i klimat.

Wspólna Polityka Rolna pochłania prawie połowę budżetu Europy, ale znaczna część właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych z naszych krajów, traci pracę. Dlaczego?

Ponieważ większość budżetu WPR trafia do 20% najbogatszych przedsiębiorstw rolnych.

- Około 80% dotacji trafia do około 20% najbogatszych właścicieli ziemskich i największych agrobiznesów w Europie.
(źródło - str. 5)
- Każdego roku Europa traci 2% swoich miejsc pracy w rolnictwie, a zatrudnienie w rolnictwie spadło o 25% w ciągu ostatniej dekady (źródło).

Potrzebujemy sprawiedliwszego systemu!

Jesteśmy tym, co jemy: nasze zdrowie jest ściśle związane z różnorodnością i jakością jedzenia, które spożywamy. Mimo to, tak dużo żywności, która znajdzie się na naszych talerzach jest opryskiwana szkodliwymi pestycydami i jest kompletnie bez smaku.

- Narażenie na chemikalia, jak na przykład pestycydy może być przyczyną chorób, zarówno u rolników, jak i konsumentów. (źródło)
- Koszty opieki zdrowotnej w Europie rosną z powodu otyłości i chorób krążenia.
Niezdrowa dieta stanowi największe zagrożenie dla zdrowia i główną przyczynę otyłości w Unii Europejskiej. Wraz z paleniem i szkodliwym spożyciem napojów alkoholowych, niezdrowa dieta jest przyczyną 86% śmiertelności w Europie.(źródło)

Chcemy dobrego jedzenia, które zawdzięcza swój smak naturze!

Galeria