Wylesianie | WWF Poland

WylesianieZarówno lasy strefy umiarkowanej jak i lasy strefy tropikalnej borykają się w dalszym ciągu z problemem wylesiania. Wylesianie to proces, w którym naturalne lasy są niszczone w rezultacie wycinki drzew, czy też wypalania obszarów zalesionych w celu pozyskania drewna do produkcji papieru, mebli i podłóg lub wolnej przestrzeni pod zabudowę, uprawę roli czy hodowlę.


Jak duży jest obecnie stopień wylesiania?
Szacuje się, że 12-15 mln hektarów obszarów leśnych ginie każdego roku. Oznacza to, że co minutę znika obszar leśny o wielkości równej powierzchni 36 boisk do gry w piłkę nożną.

Jakie są skutki wylesiania na świecie?
W rezultacie wylesiania zmniejsza się liczba gatunków roślin i zwierząt występujących w siedliskach leśnych. Wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem i bez lasu nie mogą przetrwać. Kupujemy produkty z papieru nieświadomi faktu, że być może zostały one wykonane z nielegalnie ściętych drzew, przez co swoje domy straciły goryle, orangutany czy tygrysy. Nadmierna eksploatacja lasów sprawia też, że wzrasta emisja gazów cieplarnianych – przyczyną 20% światowej emisji CO2 jest właśnie wylesianie. Dochodzi do obniżenia poziomu wód gruntowych, a obszary pozbawione lasu są narażone na susze.

Na pomoc lasom
Dzięki staraniom WWF niektóre ważne ekosystemy leśne na świecie udało się już objąć ochroną. Oprócz lasów strefy umiarkowanej, kluczowe dla Ziemi są lasy strefy tropikalnej, charakteryzujące się największym bogactwem gatunków. Dziś ok. 11 % lasów na świecie znajduje się pod ochroną. Jednak wiele wyjątkowo cennych terenów leśnych nie doczekało się jeszcze należytego zabezpieczenia. Giną bezcenne drzewostany, a wraz z nimi unikalne gatunki roślin i zwierząt.

Każdy z nas może pomóc w ocaleniu lasów.
Używaj papieru z recyklingu lub z certyfikowanego surowca pozyskiwanego zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Segreguj śmieci - oddawaj zużyty papier i tekturę na makulaturę. Drukuj dwustronnie. Wysyłaj kartki i listy przez internet zamiast na papierze.


Czy wiesz, że…?
  • Statystyczny Polak rocznie zużywa 2,5 kilograma papieru toaletowego. Dlatego warto wybierać papier z ekologicznym certyfikatem lub wyprodukowany z makulatury.
  • Ciekawostką w procesie produkcji papieru toaletowego jest dość nowy wynalazek umożliwiający ekologiczne wytwarzanie papieru z zapisanych kartek biurowych. Wyprodukowanie 1 rolki ekologicznego papieru pozwala zaoszczędzić 60 drzew rocznie.
 
	© WWF/National Geographic Stock/Michael Nicols
Tygrys jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Na wolności żyje już tylko 3200 osobników. Jednym z największych zagrożeń dla przyszłości tygrysów jest kłusownictwo i nielegalna wycinka lasów.
© WWF/National Geographic Stock/Michael Nicols
 
	© Vladimir Filonov / WWF
Nielegalna wycinka drzew na Dalekim Wschodzie zagraża tygrysom amurskim.
© Vladimir Filonov / WWF
 
	© Fletcher & Baylis, WWF-Indonesia
Pozbawione lasów orangutany łatwiej padają ofiarą kłusowników, którzy polują na nie dla mięsa, a młode zwierzęta łapią, aby je sprzedać jako zwierzęta domowe.
© Fletcher & Baylis, WWF-Indonesia
 
	© WWF Polska