Białowieski Park Narodowy | WWF Poland

Białowieski Park NarodowyPuszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. To las, który powstał bez udziału człowieka, i w którym od tysięcy lat trwają naturalne procesy ekologiczne. Jednocześnie, jest to jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Większość naturalnych lasów europejskich wykarczowano w ciągu ostatnich kilkuset lat. Ich miejsce zajęły pola uprawne, łąki, pastwiska, wsie i miasta. Resztki bogatych, wielogatunkowych lasów przekształcono w ubogie lasy gospodarcze, będące głównie źródłem surowca drzewnego. Drzewostany naturalne stanowią dziś niewielki odsetek wszystkich lasów europejskich.

Puszcza Białowieska jest unikalna, gdyż to właśnie tu od tysięcy lat trwają naturalne procesy przyrodnicze, bez ingerencji człowieka. W efekcie, las ten charakteryzuje niezwykłe bogactwo fauny i flory.

Żubr – największy ssak Europy zdołał przetrwać w naszej części Europy dzięki istnieniu Puszczy. Obecnie w polskiej części żyje ok. 350 żubrów, pozostających pod opieką Białowieskiego Parku Narodowego. Ponadto występuję tu 57 innych gatunków ssaków i 250 gatunków ptaków, w tym wszystkie gatunki europejskich dzięciołów. Ich przetrwanie jest zagrożone, ponieważ są one ściśle uzależnione od występowania martwych i zamierających drzew, usuwanych zwykle przez służby leśne.

Bogactwo przyrodnicze i sława położonej na pograniczu Polski i Białorusi Puszczy Białowieskiej nie zapewniły jej skutecznej ochrony. Dziś zaledwie 17% obszaru polskiej części Puszczy chronione jest w formie parku narodowego. Pozostałe 83% zarządzane jest przez Lasy Państwowe. Gospodarka leśna prowadzona na tym terenie, a w szczególności wyręby starych drzewostanów, zagraża unikalnej przyrodzie Puszczy. Degradację Puszczy Białowieskiej mogłoby powstrzymać tylko objęcie całego lasu statusem parku narodowego

Innym zagrożeniem dla unikalnej przyrody tego miejsca jest także skupienie turystyki w środku Puszczy Białowieskiej na niewielkiej przestrzeni zajmowanej przez Białowieski Park Narodowy (BPN). W ostatnich latach w miejscowości Białowieża, położonej bezpośrednio przy BPN, powstały nowe hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne. Nastąpił znaczny wzrost ruchu samochodowego. Zdaniem WWF, miejscowości znajdujące się w innych częściach Puszczy Białowieskiej powinny mieć taką samą szansę na rozwój turystyki. Również z tego powodu ważne jest utworzenie parku narodowego obejmującego całą Puszczę. Ruch turystyczny stanie się bardziej rozłożony a jednocześnie mniej szkodliwy dla przyrody.

Dowiedz się, co WWF Polska robi na rzecz Puszczy Białowieskiej >>
Zobacz strony związane z tematem "Białowieski Park Narodowy"