Soja | WWF Poland

Soja rel=
Widok na plantację soi graniczącą z dziewiczym obszarem Cerrado w regionie Ribeiro Goncalves, Piaui, Brazylia.
© Adriano Gambarini / WWF-Brazil
Soja jest obecnie najszybciej rosnącym zbożem na świecie. Ze względu na jej właściwości (wysoka zawartość białka i kaloryczność), jest kluczowa w światowej gospodarce żywnościowej, a jej produkcja prawdopodobnie będzie się zwiększać. Przyczyną tego stanu jest rosnąca populacja ludzi na Ziemi i coraz większa konsumpcja, która z kolei prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na wysokobiałkowe produkty pochodzenia zwierzęcego. Aż 75% produkowanej na świecie soi przeznaczane jest jako pasza dla zwierząt hodowlanych, które trafiają codziennie na nasze talerze w postaci mięsa, a pośrednio w formie jajek i nabiału. W ten sposób przeciętny Europejczyk zjada 61 kg soi rocznie. Zobacz jak dużo soi znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w Twojej lodówce.

Coraz większe zapotrzebowanie na soję powoduje rozrastanie się pól uprawnych głównie w Ameryce Południowej, które powstają na terenach lasów, sawann i łąk, przyczyniając się w ten sposób do deforestacji najcenniejszych przyrodniczo obszarów i lasów równikowych. W ostatnich 50 latach produkcja soi wzrosła prawie 10 krotnie z poziomu 27 milionów ton w 1960 r. do 269 milionów ton dzisiaj.
 
Obecnie powierzchnia wykorzystywana pod uprawę soi to 113 milionów hektarów - tyle samo co obszar Francji, Niemiec, Belgii i Holandii razem wziętych. Najszybszy wzrost produkcji soi odnotowuje się w Ameryce Południowej, gdzie jej produkcja wzrosła o 123% pomiędzy rokiem 1996 a 2004. Przewiduje się, że globalna produkcja soi ulegnie podwojeniu przed 2050 rokiem. Zwiększająca się liczba pól uprawnych pod produkcję soi stanowi zagrożenie dla miejsc o kluczowym znaczeniu przyrodniczym dla całego świata, takim jak sawanny Cerrado w Ameryce Łacińskiej, nizinny Las Atlantycki czy Amazonia. Wycinka drzew i niszczenie siedlisk powoduje ogromne straty dla bioróżnorodności oraz zagraża cennym gatunkom roślin i zwierząt.
 
Według raportu WWF Living Planet Report 2014 od 1970 do 2010 roku straciliśmy 52% gatunków żyjących na Ziemi. Lasy deszczowe to najbogatsze ekosystemy świata, stanowiące dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a więc to właśnie ich niszczenie powoduje największe straty w bioróżnorodności. Przykładowo lasy Gran Chaco zamieszkuje aż 3 400 gatunków roślin, 500 ptaków, 150 ssaków i 220 gadów. Amazonia jest największym i najbogatszym w życie lasem deszczowym na świecie i przewiduje się, że stanowi dom dla co dziesiątego gatunku żyjącego na naszej planecie.
Przeczytaj więcej o mieszkańcach lasów tropikalnych, zagrożonych problemem deforestacji.  
Zobacz co możesz zrobić żeby ograniczyć swój wpływ na deforestację cennych ekosystemów.
 
 
	© WWF
Świat ukrytej soi
© WWF
 
	© WWF
Raport The Growth of Soy
© WWF
 
	© WWF
Wpływ produkcji soi na ekosystemy
© WWF