Odnawialne Źródła Energii | WWF Poland

Odnawialne Źródła EnergiiRepowermap – europejska mapa poświęcona promocji energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej
Celem tego projektu jest promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ułatwianie wymiany informacji między dostawcami technologii, instalatorami i eksploatatorami instalacji oraz potencjalnymi inwestorami za pomocą interaktywnej mapy online. Na mapie znajdują się konkretne przykłady zrównoważonego wykorzystania energii oraz informacje na temat powiązanych z tym wydarzeń, które mają zachęcać do wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej w Polsce.
Ponadto, projekt promuje wymianę wiedzy i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii na poziomie lokalnym i międzynarodowym. W rozwijanie mapy w ramach inicjatywy repowermap.org jest zaangażowana szeroka sieć organizacji, władz regionalnych i lokalnych oraz innych podmiotów energetycznych. Projekt ma na celu stworzenie synergii w podnoszeniu świadomości między różnymi podmiotami na rynku energii poprzez wymianę przykładów i informacji o lokalnym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej zintegrowanych na jednej mapie. Projekt jest wspierany przez program Inteligentna Energia dla Europy.

Masz zainstalowany system energii słonecznej, geotermalnej, pompę ciepła lub inny system korzystający z odnawialnych źródeł energii? Czy izolowano twój budynek, aby był bardziej energooszczędny? Dodaj swój przykład na mapie, aby był widoczny i inspirował innych do działania. Każdy przykład jest ważny!