Energia odNowa | WWF Poland

Energia odNowaMyślicie, że polityka klimatyczna jest niepotrzebna? Błąd. Jesteśmy świadkami jednego z największych problemów ekologicznych w historii ludzkości – dynamicznej zmiany klimatu. Proces ten jest nierozerwalnie związany z nadmiernym i nieodpowiedzialnym wykorzystaniem paliw kopalnych (nieodnawialnych źródeł energii).
W Polsce podstawowym źródłem energii jest węgiel. Jesteśmy uzależnieni od jego produkcji i importu. A gdybyśmy powiedzieli Wam, że w przyszłości, za kilkadziesiąt lat, nie będzie się opłacało z niego korzystać?
 
Czy wyobrażacie sobie codzienne życie bez tego surowca? Warto zastanowić się nad problemem już teraz! Dlatego WWF Polska wraz z wieloma organizacjami (Instytut na rzecz Ekorozwoju, KAPE S.A, IEO) przystępuje do nowego projektu, w którym ukazuje nowe możliwości związane z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych innowacji z których skorzystamy wszyscy!  
 
Problem zmiany klimatu dotyczy nas wszystkich. Skutki globalnego ocieplenia są widoczne na całym świecie. Każda gospodarka oparta na węglu, ropie i gazie ma niechlubny wkład w ten proces. Każdego dnia emitujemy gigantyczne ilości gazów cieplarnianych ze spalania tych surowców. Zanieczyszczamy przy okazji powietrze oraz wodę. Każdy kraj, w tym Polska, ma obowiązek dążyć do neutralności klimatycznej.
 
Względy ekonomiczne również odgrywają ważną rolę. Węgiel jest coraz mniej efektywnym ekonomicznie oraz stopniowo wyczerpującym się źródłem energii. Niestety problem ten jest często pomijany przez naszą krótkowzroczność. Warto jednak zastanowić się „co dalej?”.
 
Istnieją źródła energii, które każdego dnia są obecne w naszym codziennym życiu, lecz ich nie dostrzegamy. Wiatr, woda, promienie słoneczne – te czyste źródła energii dostępne są praktycznie od zaraz. Wiele krajów na całym świecie powoli rezygnuje z węgla, gazu, ropy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystywania odnawialnych zasobów środowiska.
Wbrew panującej opinii, przechodzenie na odnawialne źródła energii nie ma miejsca jedynie w bogatszych krajach świata lub państwach z tzw. „słonecznego południa”.
 
Ta bez wątpienia korzystniejsza perspektywa rozwoju niesie za sobą stanowczo więcej korzyści niż pozostanie przy obecnym systemie energetycznym. Do najważniejszych profitów korzystania z odnawialnych źródeł energii połączonych z efektywnością energetyczną i innowacjami typu elektryfikacja pojazdów czy inteligentne sieci możemy zaliczyć korzyści ekonomiczne, zdrowotne, środowiskowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz zrównoważony rozwój kraju.
 
Działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych to ratunek nie tylko dla przyrody, ale również szansą dla nas samych.
 
"Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)" jest dofinansowany z środków unijnych z programu LIFE i współfinansowany z środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
	© European Commission
© European Commission
 
	© Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
© Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
	© Carlos G. VALLECILLO / WWF-International
© Carlos G. VALLECILLO / WWF-International
 
	©  Michel Roggo / WWF
© Michel Roggo / WWF
 
	© Miguel Murcia Navarro / WWF-Spain
© Miguel Murcia Navarro / WWF-Spain