Najbardziej ekologiczne miasto świata | WWF Poland

Najbardziej ekologiczne miasto świataOpublikowano 15 styczeń 2008
Model miasta wolnego od zanieczyszczeń i emisji dla 40 000 ludzi Zaprojektowane przez brytyjska firmę Foster & Partners
© Abu Dhabi Future Energy Company
Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF i władze Abu Dhabi zbudują najbardziej przyjazne środowisku miasto na świecie – Masdar City. Będzie ono pierwszym ośrodkiem miejskim, który nie wyemituje dwutlenku węgla, wszystkie wyprodukowane w nim ścieki zostaną oczyszczone i powtórnie wykorzystane, a po jego ulicach nie będą poruszać się samochody o napędzie spalinowym. Pomysł na zielone miasto zostanie zrealizowany w ramach specjalnego programu WWF, “One Planet Living Programme”.

One Planet Living Programme to koncepcja zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów naturalnych Ziemi. W tej chwili na świecie konsumujemy o 25% więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie wyprodukować. Od 1963 do2003 roku presja człowieka na planetę wzrosła o 150%. Jeśli ten trend nadal będzie się utrzymywał to do 2050 roku, aby zaspokoić wszystkie nasze potrzeby np. zapotrzebowanie na energię, wodę, żywność, mieszkania będziemy potrzebowali dodatkowo drugiej planety – a takiego kapitału przecież nie posiadamy. Dlatego tak ważne jest zrównoważone korzystanie z zasobów które dostarcza nam jedna planeta, czyli Ziemia. I stąd nazwa programu „One Planet Living”.

Abu Dhabi to pierwszy taki projekt, który ma udowodnić, że zrównoważone wykorzystywanie zasobów Ziemi jest możliwe. Masdar City ma być pierwszym w pełni ekologicznym miastem.

Ekologiczne miasto powstanie na obszarze 6 km². Elektryczność dla Masdar City zapewnią panele fotowoltaiczne, natomiast system chłodzenia będzie działał dzięki energii słonecznej. Woda będzie pochodzić z Zatoki Perskiej. Stąd niezbędne stanie się jej odsalanie. Proces przetwarzania jej w wodę słodką będzie przebiegał również z wykorzystaniem energii słonecznej. Wszystkie tereny zielone w mieście zostaną nawodnione oczyszczonymi ściekami miejskimi.

Pierwsza łopata w miejscu, gdzie powstanie Masdar City zostanie wbita jeszcze w tym roku. Jego budowa zakończy się w 2012 roku. Zanim to się stanie, władze emiratu chcą pokazać makietę miasta przyszłości podczas Światowego Szczytu Energii Przyszłości, który odbędzie się 21 stycznia br. właśnie w Abu Dhabi.

To niezwykle ważny krok na drodze ku nowym technologiom wykorzystania energii słońca – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu WWF “Klimat i energia”. - Abu Dhabi wskazuje nam kierunek w jakim wszystkie rządy na świecie powinny planować swój rozwój. Szerokie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest szansą na ograniczenie emisji i powstrzymanie postępujących zmian klimatycznych.

Budowniczowie Masdar City mają zastosować się do dziesięciu zasad programu WWF “One Planet Living Programme”. A są to:
  • dwutlenek węgla – energia będzie pochodzić w 100% z odnawialnych źródeł takich jak panele fotowoltaniczne, energia słoneczna, wiatr i inne;
  • odpady – 99 procent odpadów zostanie ponownie wykorzystanych;
  • materiały budowlane – do budowy miasta będą zastosowane materiały pochodzące z recyklingu i drewno z certyfikatem FSC;
  • transport – środki transportu poruszające się w obrębie miasta nie będą emitowały dwutlenku węgla;
  • żywność – w mieście będzie można kupić żywność pochodzącą z upraw ekologicznych;
  • woda – zużycie wody na mieszkańca miasta będzie o połowę niższe od jej dotychczasowego średniego zużycia na mieszkańca emiratu, natomiast wszystkie ścieki będą ponownie wykorzystane;
  • przyroda – wszystkie chronione gatunki występujące na terenie miasta zostaną objęte odpowiednią ochroną, bądź przeniesione w inne miejsce, tak aby przenosiny te nie miały negatywnego wpływu na przyrodę;
  • dziedzictwo kulturowe – architektura miasta będzie nawiązywała do specyfiki regionu;
  • równość i sprawiedliwy handel – wszyscy zatrudnieni na terenie miasta (łącznie z jego budowniczymi) będą sprawiedliwie wynagradzani zaś warunki ich pracy będą spełniać międzynarodowe standardy;
  • ludzie – miasto ma służyć przed wszystkim ludziom i poprawie warunków ich życia.
Model miasta wolnego od zanieczyszczeń i emisji dla 40 000 ludzi Zaprojektowane przez brytyjska firmę Foster & Partners
© Abu Dhabi Future Energy Company Enlarge