Wilk | WWF Poland

WilkPolska leży na skraju granicy zasięgu stałego występowania wilka, pomiędzy wschodnią Europą, gdzie gatunek ten jest jeszcze dość powszechny, a zachodnią częścią naszego kontynetu, gdzie jest już bardzo nieliczny. Dziś w Polsce żyje około 1000 osobników tego gatunku, chociaż zdaniem naukowców mogłoby żyć ich nawet trzy razy więcej. Dlatego WWF już od 2004 roku działa na rzecz ochrony wilka edukując i prowadząc projekty na rzecz rozwiązywania konfliktów tych drapieżników z człowiekiem.

Wilki, podobnie jak inne duże drapieżniki, potrzebują znacznych przestrzeni do życia, aby móc zdobywać pożywienie dla siebie i swego potomstwa. Dlatego fragmentacja dużych kompleksów leśnych, gdzie występują, stanowi największe zagrożenie dla tych drapieżników. Rosnąca presja ze strony człowieka, coraz gęstsza sieć dróg i infrastruktury utrudniają wilkom przemieszczanie się i zdobywanie pokarmu. Wilki polują na sarny, jelenie i dziki, wybierając zwykle osłabione, starsze lub chore osobniki. Aby przetrwać, jedna wataha musi upolować ofiarę średnio co 2-3 dni. Gdy na terenie występowania wilków znajdują się również zwierzęta hodowlane (owce, krowy, kozy lub konie), mogą one stać się też źródłem pożywienia wilka. Takim sytuacjom można jednak zapobiec, jeżeli hodowca zatroszczy się o zabezpieczenie swojego stada.

WWF pomaga przetrwać wilkom żyjącym w Polsce. Staramy się zapobiegać sytuacjom konfliktowym między wilkami a człowiekiem. Edukujemy i informujemy społeczeństwo ukazując wilka nie jako drapieżnika zagrażającego człowiekowi, ale zwierzę, dla którego to człowiek może być największym zagrożeniem.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach w projekcie >>

Dowiedz się więcej o naszych działaniach >>

Przeczytaj o "Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce"
 
	© WWF Polska
Pobierz WWF Poradnik na swój telefon
© WWF Polska
 rel=
Strona stworzona w ramach projektu "Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
© Norway grants EEA grants
Strona stworzona w ramach projektu "Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce" przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.