Rezultaty naszych działań | WWF Poland

Rezultaty naszych działańOd 2007 roku WWF wspiera i wspólnie z partnerami prowadzi na tym terenie projekt odbudowy żyjącej w naturze populacji rysia. Dzięki naszym działaniom w mazurskich lasach żyje co najmniej 9 rysiów. Co jeszcze udało nam się osiągnąć?


Sprowadzamy rysie z Estonii, gdzie na terenie o wiele mniejszym niż Polska żyje od 600 do 900 rysiów. Wiosną 2012 roku do Puszczy Piskiej przyjechały Wielka Sobota, Widar i Abaris, a w tym roku dołączyła do nich Luna. Przed wypuszczeniem wyposażyliśmy estońskie rysie w obroże telemetryczne, które dostarczają nam bieżących informacji o miejscu pobytu tych zwierząt. W marcu 2014 roku piąty już ryś, Szelest, został sprowadzony z Estonii i wypuszczony do natury, a w czerwcu 2015 młodociana samica rysia dołączyła do ich populacji nizinnej w mazurskich lasach.

•  Wypuszczamy do natury młode rysie metodą "born to be free" opracowaną przez dr Andrzeja Krzywińskiego z Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Rysie przychodzą na świat w wolierach umieszczonych w mazurskich lasach, gdzie od najmłodszych dni uczą się życia w warunkach zbliżonych do naturalnych. W maju 2013 roku dzięki metodzie "born to be free" przyszły na świat 2 młode rysie. W kwietniu 2014 roku drugi ryś wprowadzony w tym roku do natury metodą „born to be free”, otrzymał specjalną obrożę z nadajnikiem, dzięki której będzie można śledzić jego dalsze losy.

• Od 2009 roku monitorujemy stan populacji rysi w Polsce. Prowadzimy badania genetyczne, tropimy ślady i obserwujemy przemieszczanie się rysi przy pomocy nadajników GPS zainstalowanych w ich obrożach. Do tej pory wyposażyliśmy w nadajników pięć rysi, dzięki którym możemy śledzić, jak przemieszczają się te zwierzęta i jak wykorzystują przestrzeń w naturalnym środowisku. Zimą 2011 roku przeprowadziliśmy zimowe tropienia, które potwierdziły, że w Puszczy Piskiej i Napiwodzko-Ramuckiej żyje co najmniej osiem rysi. Tropienia przeprowadzone zimą 2013 roku wykazały, że duże kompleksy leśne Mazur zamieszkuje co najmniej 9 osobników.

• Przyszłość rysia w Polsce zależy także od dostępności pożywienia. Zbyt mała ilość saren i jeleni może być dużym zagrożeniem dla odtwarzanej populacji rysi na Mazurach, ponieważ w takich warunkach samice mogą mieć problemy z wykarmieniem i odchowaniem młodych. Dlatego rozpoczęliśmy program poprawy sytuacji pokarmowej jeleniowatych w Puszczy Piskiej.  Wiosną 2013 roku wysiewaliśmy na śródleśnych polanach lucernę, a obecnie sadzimy lubiane przez sarny i jelenie drzewa liściaste - min. dęby, lipy, graby, ale też drzewa owocowe - jabłonie i grusze. Uprawy te zajmują około 40 hektarów i w przyszłości będą stołówką dla zwierząt jeleniowatych.

• Aby skutecznie reintrodukować rysie, stale rozbudowujemy i unowocześniamy zaplecze techniczne projektu. W latach 2009 – 2011 wybudowaliśmy trzy specjalne woliery reintrodukcyjne, dzięki którym wprowadzamy rysie do natury metodą „born to be free” oraz dzikie rysie z Estonii. Wyremontowaliśmy także dwie inne woliery.

Staramy się pozyskać rysie do rozmnażania również z ogrodów zoologicznych. W 2010 roku po raz pierwszy włączyliśmy do projektu samca rysia pochodzącego z zagranicznej hodowli, przywiezionego z ZOO w Rydze.

Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa jest dla WWF priorytetem. Dlatego przygotowaliśmy film na temat problemów związanych z ochroną tego rysia w Polsce. Wydajemy również ulotki oraz publikacje nt. potrzeby ochrony tego największego europejskiego kota. Z broszury „Ocalmy rysie w Polsce” i „Jak pomóc przetrwać dużym drapieżnikom w krainie turystów” dowiecie się, jak pomóc ocalić rysia w Polsce .

• Możliwość swobodnego przemieszczania się rysi w północno-wschodniej Polsce zależy od przychylnego zwierzętom prawa. Dlatego WWF przygotował trzy opracowania eksperckie dotyczące korytarzy ekologicznych: „Koncepcja legislacyjna w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych w prawodawstwie polskim", „Ocena wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego województw" oraz „Plan udrażniania północnego i karpackiego korytarza ekologicznego w czterech wybranych miejscach". Wdrażanie w życie zapisanych w tych opracowaniach zaleceń może przyczynić się do poprawy warunków migracji, a tym samym warunków życia rysi w Polsce.

Dowiedz się, jak możesz pomóc rysiom w Polsce >>Zadania zrealizowano w ramach projektu PL 0349 pt. „Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.WWF chroni rysie w ramach projektu „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Od 2012 roku WWF chroni rysie w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-341/10 pt. „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 4 111 497 PLN, z czego 3 494 772, 45 PLN finansowane jest przez Unię Europejską.
 
Więcej informacji na stronie www.pois.gov.pl

Partnerem w działaniach na rzecz przywrócenia rysia do mazurskich lasów jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.


  
	© WWF / SANCHEZ  & LOPE
Dzięki staraniom WWF co roku nowe rysie wracają do mazurskich lasów
© WWF / SANCHEZ & LOPE
 
	© Aleksander Adamski
Rysica z Estonii już w Polsce.
© Aleksander Adamski
 
	© RDLP Olsztyn
Partnerem w działaniach na rzecz przywrócenia rysia do mazurskich lasów jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.
© RDLP Olsztyn
 
	© WWF Polska
Pobierz WWF Poradnik na swój telefon
© WWF Polska