Czy wilk Pumpak musi być odstrzelony? | WWF Poland

Czy wilk Pumpak musi być odstrzelony?Opublikowano 31 styczeń 2017
W styczniu br. na wniosek złożony do Ministerstwa Środowiska Saksonii została wydana decyzja o odstrzale wilka pojawiającego się w pobliżu domów. W obronie półtorarocznego zwierzęcia – Pumpaka.
© Cezary Korkosz

W styczniu br. na wniosek złożony do Ministerstwa Środowiska Saksonii została wydana decyzja o odstrzale wilka pojawiającego się w pobliżu domów. W obronie półtorarocznego zwierzęcia – Pumpaka, młodego samca wilka pochodzącego z Borów Dolnośląskich - stanęły WWF Polska wraz z oddziałem niemieckim.

 

Pumpak pojawił się na niemieckich terenach jesienią. Pod koniec ubiegłego roku zaczął zbliżać się do gospodarstw domowych, prawdopodobnie w poszukiwaniu łatwego pożywienia. Obecność wilka była monitorowana dzięki fotopułapkom rozmieszczonym przez organizację LUPUS. Ta sama fundacja wystąpiła do władz Saksonii z inicjatywą założenia temu konkretnemu osobnikowi obroży telemetrycznej. Niestety wcześniejszą obrożę, założoną przez pracowników Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Pumpak zrzucił wiosną tego roku. Wilk był wcześniej poddany długoterminowej obserwacji przez naukowców z IOP PAN, który stwierdzili, że Pumpak jest wprawdzie mniej płochliwy niż inne wilki, lecz nie zaobserwowali u niego agresywnego zachowania w stosunku do ludzi.

 

WWF Polska, w piątek 27 stycznia wystosowała do władz Saksonii apel o wstrzymanie decyzji o odstrzale wilka i zastosowanie innych sposobów zapobieżenia potencjalnemu konfliktowi Pumpaka z ludźmi. “Decyzja o zastrzeleniu nie płochliwego wilka powinna być ostatecznością, podjętą tylko wtedy gdy zawiodą wszelkie inne alternatywne rozwiązania” - mówi Przemysław Nawrocki z WWF Polska. “Pumpak powinien być schwytany i wyposażony w obrożę z nadajnikiem telemetryczynym, dzięki czemu będzie można śledzić jego przemieszczenia w pobliżu osiedli ludzkich. Powinny być również jak najszybciej zastosowane różne formy odstraszania wilka tak, aby nabrał nieufności do człowieka i terenów zamieszkanych przez ludzi - dodaje.

 

Zdaniem WWF Polska należy dać wilkowi szansę na zmianę jego zachowania na takie, które nie będzie wywoływało niepokoju wśród ludzkich mieszkańców obszaru, na którym się osiedlił. Odstąpienie od decyzji o odstrzale oraz stworzenie możliwości zajęcia się tą sprawą naukowcom, może być także źródłem cennych informacji o wilkach i ich interakcjach z ludźmi. Informacje te niewątpliwie pomogłyby w skutecznym rozwiązywaniu podobnych problemów w przyszłości.  

 

Historia Pumpaka pokazuje, po raz kolejny, że zwierze oswojone, które nie boi się człowieka, mimo tego, że nie wykazuje agresywnych zachowań, może spotkać bardzo smutny los… Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie stwarzali zwierzętom łatwych okazji do znalezienia pokarmu i nie zachęcali do tego, aby zbliżały się one do ludzi.

W styczniu br. na wniosek złożony do Ministerstwa Środowiska Saksonii została wydana decyzja o odstrzale wilka pojawiającego się w pobliżu domów. W obronie półtorarocznego zwierzęcia – Pumpaka.
© Cezary Korkosz Enlarge